Ammattilaisen
avuksi

Materiaaleja ja vinkkejä varhaiskasvatuksen ammattilaiselle

 
Materiaaleja ja vinkkejä ammattilaiselle
 

Materiaalit

Faktamateriaalit voit tulostaa ja jakaa itse tarpeen mukaan:
Tulosta kaikki faktat suomeksi
Lue lapselle ruotsiksi på svenska
Lue lapselle englanniksi Facts in english
Lue lapselle viroksi Eesti
Lue lapselle venäjäksi русский
Lue lapselle arabiaksi بالعربية
Lue lapselle soraniksi سۆرانی
Lue lapselle somaliaksi Soomaali
Lue lapselle espanjaksi Español

Painetut materiaalit

Lue lapselle -hanke koostuu nettisivujen lisäksi Lukumitasta ja faktaesitteistä. Lukukeskus on tuottanut materiaalipaketin jaettavaksi neuvoloille ja samalla pilotoinut materiaaleja yhteistyössä neuvoloiden kanssa.

Lukumitta kertoo lapselle lukemisesta eri ikäkausina.  Lukumitan voi kiinnittää vaikkapa lastenhuoneen tai kirjaston lastenosaston seinään. Lukumitassa on Päivi Heikkilä-Halttusen koostamaa tietoa eri ikäisten lukutottumuksista. Mittaan on tehty originaalikuvitus, ja runon on kirjoittanut mittaa varten Hannele Huovi. Tähän mennessä lukumittoja on jaettu neuvoloissa, kirjastoissa ja päiväkodeissa yhteensä noin 10 000 kappaletta ja kokemukset ovat olleet todella lupaavia. Lukumittoja voi tiedustella sähköpostitse asiakaspalvelu@lukukeskus.fi.

Kaikki esitteiden informaatio löytyy myös Lue lapselle -kotisivuilta.

Taustaa

Lue lapselle –hanke ja sen myötä tuotetut materiaalit syntyivät aidosta tarpeesta. Saimme palautetta niin varhaiskasvatuksen kuin neuvolankin ammattilaisilta, kuinka vanhemmat lukevat yhä vähemmän lapsille, ja kuinka lukemisen merkityksestä puhuminen on tällä hetkellä hankalaa ja tehotonta. Jotta suomalaisten lukutaito säilyisi korkealla tasolla, pitäisi tietoa lukemisesta saada vanhempien käyttöön jo ennen lapsen syntymää tai heti sen jälkeen. Muista Euroopan maista ainakin Saksassa ja Iso-Britanniassa pidetään huolta siitä, että vanhemmat saisivat tietoa, ohjeita ja materiaaleja lapselle lukemiseksi neuvolatarkastusten yhteydessä. Suomessa sellaista materiaaleja jaettiin neuvoloissa viimeksi 35 vuotta sitten. 30-vuotiaat ovatkin vielä tämän päivän hyviä lukijoita. 

Lapselle lukemisella on yhteys parempaan koulumenestykseen ja koulumyönteisyyteen. Myös lapsen sanavarasto kasvaa ja monipuolistuu. Lapsuudessa omaksutut lukemisen tavat ja aktiivisuus vaikuttavat merkittävästi tuleviin lukutottumuksiin. Lapsen sosiaalisuus, mielikuvitus, eläytymiskyky ja empaattisuus vahvistuvat. Nyt ammattilaisille on tarjolla luotettavat ja kattavat materiaalit lukukasvatuksen tueksi.

Vanhempien merkitys lapsen lukutaidolle on ratkaisevinta ennen kuin lapsi oppii itse lukemaan. Vaikka suomalaisperheissä luetaan kirjoja suhteellisen ahkerasti, lapsen lukutaidon ja kielellisen kehityksen kannalta olennaista on monipuolinen ja säännöllinen lukemisen ja lukutaidon tukeminen. Kirjojen lukemisen lisäksi kielen kehitystä voi tukea loruin, leikein, pelein ja tarinoin. Lasten varhaista lukemista on tutkittu osana Kansainvälistä lasten lukutaitotutkimusta. Vuoden 2011 PIRLS-tutkimuksessa kartoitettiin lukemiseen liittyvien kokemusten monipuolisuutta selvittämällä kuinka usein ennen koulunaloitusikää lapsen kanssa luettiin kirjoja, kerrottiin tarinoita, laulettiin lauluja, leikittiin kirjainleluilla, keskusteltiin asioista, joita oli tehty, ja siitä, mitä oli luettu, pelattiin sanapelejä, kirjoitettiin kirjaimia tai sanoja sekä luettiin ääneen kylttejä ja etikettejä. Ne lapset, joiden vanhemmat harrastivat lastensa kanssa lukemiseen ja kielelliseen kehitykseen liittyvistä toiminnoista vähintään viittä toimintaa usein, sijoittuivat ryhmään ”usein varhaisia kokemuksia”. Suomalaisvanhemmista tähän ryhmään kuului vain reilu neljännes. Ruotsissa vastaava luku on 34%, Venäjällä jopa yli 60%.

Samalla on kuitenkin tärkeää huomioida, että aiemmin käyttämämme ilmaus ”suomalaisvanhemmista vain 25 % lukee usein lapsilleen” koskee juuri näitä monipuolisia kielellisiä aktiviteetteja. Kirjoja lukevat Suomessa huomattavasti suurempi osa vanhemmista. Uusia tilastotietoja suomalaisvanhempien lukemisesta saadaan joulukuussa julkaistavasta PIRLS-tutkimuksesta.

 

Lue lapselle -pilottikokeilu

”Vanhemmat ovat ottaneet Lue lapselle -lukumitan hyvin vastaan. Meille neuvolantyöntekijöille se on ollut hyvänä tukena, kun puhumme lukemisen tärkeydestä ja vaikutuksista kaiken ikäisille lapsille.”
Forssan neuvolan terveydenhoitaja

10 pilottikunnan, Tyrnävän, Humppilan, Jokioisen, Forssan, Ypäjän, Tammelan, Isojoen, Ruoveden, Kortepohjan ja Valkeakosken, kanssa sovittiin erikseen, että materiaalit jaetaan neuvolassa kaikille yhden ikäluokan lapsille. Palautteiden mukaan materiaalit ovat tukeneet neuvolan henkilökunnan mahdollisuuksia muistuttaa vanhempia lukemisen tärkeydestä. Vanhemmat ovat ottaneet tiedon ja tarjotut materiaalit mielellään vastaan. Varsinkin lukemaan innostava lapsen mittainen Lukumitta on ollut formaattinsa ansiosta vanhemmille mieluisa ja siksi tehokas muistutus lukemisen tärkeydestä.

Tutustu pilottiselvitykseen (pdf)

SaveSave

SaveSave

SaveSave