Om projekt

 
Läs för barnet
 

Material för Läs för barnet

Faktamaterial kan skrivas ut och sprids som behövt:
Tulosta faktat suomeksi
Läs för barnet på svenska
Lue lapselle englanniksi Facts in english
Lue lapselle viroksi Eesti
Lue lapselle venäjäksi русский
Lue lapselle arabiaksi بالعربية
Lue lapselle soraniksi سۆرانی
Lue lapselle somaliaksi Soomaali
Lue lapselle espanjaksi Español

Läs för barnet är ett projekt som inspirerar småbarnsföräldrar att läsa högt för sina barn och upplyser dem om hur viktigt det är att få vara med om högläsning. När du läser högt utökar du barnets ordförråd, stöder den emotionella utvecklingen och bidrar på ett avgörande sätt till barnets framtida skolframgång och läskunnighet.

Grunden för läsvanorna och läskunnigheten läggs under småbarnsåren. Föräldrarnas inflytande på barnens läskunnighet är störst när barnet inte ännu kan läsa själv. Hemmet har stor betydelse för barnets läsvanor: finns det böcker i hemmet, värdesätter man läsning och hör biblioteksbesök till familjens vanor? Barn från hem där man läser mycket har som tre-åringar hört 20 miljoner fler ord än barn från kulturellt fattigare miljöer.

kuva2

Barn, som hört många berättelser, rim och ramsor, har bättre skolframgång än de som inlett sin skolgång med magrare litterär vägkost. Om barnet har bättre grundläggande färdigheter redan då hon eller han eller hon inleder sin skolgång – kan läsa enstaka ord och meningar, skriva bokstäver och något ord – kommer hens läskunnighet att ligga på en högre nivå också senare.

IMG_16552_tuplat_muokattu

Material för Läs för barnet har producerats på svenska och finska. Läsmåttet lämpar sig för barn i åldern 0-6 år, fakta för föräldrar och proffs. Allt material kan beställas från Läscentrum, asiakaspalvelu@lukukeskus.fi. Man kan presentera och dela ut material till exempel vid biblioteksevenemang, föräldrakvällar på daghem eller barnrådgivningar. Många kommuners barnrådgivningar delar ut läsmåttet till familjer.

Projektet Läs för barnet förverkligas som ett samarbete mellan Läscentrum, Svenska kulturfonden och WSOY:n kirjallisuussäätiö.