Hankkeesta

 
Lue lapselle kannustaa vanhempia lukemaan
 

”Pidän Lukukeskuksen vauhdittamia neuvolapilotteja lukemaan kannustamisesta hyvinä ja ehdotan, että toimintamalli otettaisiin käyttöön kaikissa neuvoloissa. Mukana pilotissa on kymmenen kunnan neuvolat ja kokemukset ovat olleet todella lupaavia.”
Sari Sarkomaa 21.8.2017

Lue lapselle -hankkeen tavoitteena on innostaa pienten lasten vanhempia lukemaan ääneen lapsille ja valistaa heitä lapselle lukemisen tärkeydestä. Säännöllisesti ääneen lukemalla kehittää lapsen sanavarastoa, tukee emotionaalista kehitystä ja vaikuttaa ratkaisevasti lapsen tulevaan koulumenestykseen ja lukutaitoon. Pohja lukemiskulttuurille ja lukutaidolle luodaan jo varhaislapsuudessa. Vanhempien merkitys lapsen lukutaidolle on ratkaisevin nimenomaan ennen kuin lapsi itse osaa lukea. Jotta suomalaisten lukutaito säilyisi korkealla tasolla, pitäisi tietoa lukemisesta saada vanhempien käyttöön jo ennen lapsen syntymää tai heti sen jälkeen. Materiaaleja pitää jakaa äitiysneuvoloissa jo ennen lapsen syntymää ja sen jälkeen. Tiedon jakamiseksi pitää luoda pysyvät jakelukanavat ja yhtenäiset toimintamallit.  Myös lukemiseen innostamisen jatkuva vaikuttavuuden seuraaminen on erittäin tärkeää.

Materiaalit

Lue lapselle -hanke koostuu nettisivujen lisäksi Lukumitasta ja faktaesitteistä. Lukumitan voi kiinnittää vaikkapa lastenhuoneen tai kirjaston lastenosaston seinään. Siihen on koottu tietoa eri-ikäisten lasten lukemisesta, mittaan on tehty originaalikuvitus ja runon on kirjoittanut mittaa varten Hannele Huovi. Faktaesitteet on tarkoitettu neuvolan ammattilaisille.

Neuvolat voivat tilata materiaaleja maksutta luelapselle@lukukeskus.fi
tutustu materiaaleihin

Muut yhteistyöehdotukset ja materiaalitiedustelut:
Emmi Jäkkö
Hankepäällikkö
puh. 050 563 8998
luelapselle@lukukeskus.fi

Lukulahja lapselle -ohjelma jakaa yli 100 000 lastenkirjaa neuvoloissa 2019-2021

Lue lapselle -toiminta laajenee vuonna 2019 Lukulahja lapselle -ohjelmaksi. Lue lapselle -materiaalien lisäksi neuvolat voivat jakaa Lukulahja lapselle -kirjakassia. Kirjakassi sisältää:

Pahvikirjan vauvaikäiselle
Satukirjan 3-5 -vuotiaalle tuleviin lukuhetkiin
Lorukortit
Lue lapselle -lukumitan
Kutsukortin kirjastoon

Kirjakassit tuotetaan suomeksi ja ruotsiksi. Lisäksi huomioidaan yleisimmät vähemmistökielet. Kirjakasseja voi tilata maksutta Lukukeskuksesta alkaen keväästä 2019. Tiedotamme neuvoloita tarkemmin kirjakassien tilaamisesta ja toimituksista alkuvuonna 2019.
Lue lisää 

Vierasblogi

THL:n tutkimuspäällikkö Tuovi Hakulinen ja Helsingin kaupungin erityissuunnittelija Anni Mäkinen kirjoittavat lukemisen merkityksestä vauvan ja vanhemman vuorovaikutukselle:
”Lapsen kielen- ja puheenkehityksen perusta on lapsen ja vanhempien varhaisessa vuorovaikutuksessa. Lapsen kieli ja puhe kehittyvät, kun lapsen kanssaan ollaan, hänen kanssaan jutellaan, häntä kuunnellaan ja hänelle vastataan.  Laulaminen, loruilu, tarinoiden kertominen ja lukeminen tukevat tätä kehitystä vauva- ja leikki-iässä. Lapselle lukeminen tukee puheen- ja kielenkehityksen lisäksi myös mielikuvitusta ja tunteiden käsittelyä sekä myöhempää koulumenestystä.”
Lue koko kirjoitus

 

Pilottiselvitys neuvoloihin jaetusta materiaalista

Vanhemmat ovat ottaneet Lue lapselle -lukumitan hyvin vastaan. Meille neuvolantyöntekijöille se on ollut hyvänä tukena, kun puhumme lukemisen tärkeydestä ja vaikutuksista kaiken ikäisille lapsille.”
Forssan neuvolan terveydenhoitaja Taina Kultanen

Lukukeskus on tuottanut materiaalipaketin jaettavaksi neuvoloille ja samalla pilotoinut jakelua neuvoloihin. Lue lapselle -materiaaleja on tarjottu neuvoloihin, kirjastoihin ja varhaiskasvatukseen tammikuusta 2017 alkaen. Materiaaleja on voinut tilata maksutta Lukukeskuksesta. Tähän mennessä lukumittoja on tilattu neuvoloihin, kirjastoihin tai päiväkoteihin yhteensä noin 7000 kappaletta ja kokemukset ovat olleet todella lupaavia.

Tutustu pilottiselvitykseen (pdf)

Lue lapselle -hankkeen on toteuttanut tutkijoista ja asiantuntijoista koostuva työryhmä. Lastenkirjallisuuden tutkija Päivi Heikkilä-Halttunen, kirjailija Kari Levola sekä runoilija Hannele Huovi ovat toimineet hankkeen asiantuntijoina. Lisätietoa lapselle lukemisesta ja lapsen ja aikuisen vuorovaikutusta koskevaa tutkimustietoa löytyy muun muassa Päivi Heikkilä-Halttusen kirjoittamasta lasten kirjallisuuskasvatuksen oppaasta Lue lapselle!

Lue lapselle -hankkeen toteuttavat yhteistyössä Lukukeskus, WSOY:n kirjallisuussäätiö ja Svenska Kulturfonden.

Lisätietoja
Emmi Jäkkö
Hankepäällikkö
Lukukeskus
puh. 050 563 8998
emmi.jakko@lukukeskus.fi

Sivuston valokuvat ja kuvitukset Mirkka Hautamäki.

SaveSave

SaveSave

SaveSave