Fakta

 
Att läsa högt för barn är en investering för framtiden
 

Barn som regelbundet får höra högläsning...

1.

får bättre självkänsla och är bättre kamrater.

Barn som regelbundet får höra högläsning utvecklar en bättre rättskänsla, blir mer empatiska och klarar sig bättre i grupp.

2.

får ett mångdubbelt större ordförråd.

Forskare uppskattar att barn som växer upp i hem där det regelbundet läses högt har hört 20 miljoner fler ord vid tre års ålder, än de som kommer från familjer där man inte läser.

3.

klarar sig bättre i skolan.

Barn som har bekantat sig med berättelser, rim och ramsor före skolstarten, klarar sig bättre i skolan än barn som vuxit upp utan läsupplevelser.

4.

förutsättningarna att möta livet är bättre.

Enligt forskningsresultat beror vår framgång i livet mer på hur mycket vi fått höra högläsning hemma, än på våra föräldrars socioekonomiska status.

5.

får höra mer diskussioner i hemmet.

I familjer där man läser mycket, diskuterar man också mera. Man kan behandla både dagens händelser och större vändpunkter i livet via berättelser och litteratur.

6.

växer upp till en aktivare och mer ambitiös vuxen person.

Aktiva, nyfikna och målinriktade vuxna har hört mycket högläsning som barn. De har lätt att uttrycka sig och uppnå sina mål.

Källor:
EU High Level Group of Experts on Literacy, Final Report, September 2012
PIRLS 2011: Enemmän iloa oppimiseen, Jyväskylä 2012
Vorlesestudie 2015: Vorlesen stärkt gesellschaftlichen Zusammenhalt, Stiftung Lesen
Vorlesestudie 2014: Vorlesen macht Familien stark, Stiftung Lesen