Läs för barnet

 
Fakta om högläsningen
 

 

Barn som regelbundet för höra högläsning…

får bättre självkänsla och är bättre kamrater.

får ett mångdubbelt större ordförråd.

förutsättningarna att möta livet är bättre.

klarar sig bättre i skolan.

får höra mer diskussioner i hemmet.

växer upp till en aktivare och mer ambitiös vuxen person.

Läs mera
 
Lästips
 

Lästips

 

Läs mera
 
För gemensamma lässtunder
 
 
Projekts beskyddare
 

Kirsi Kunnas

Barnlitteraturens och rimmens mästare, akademiker Kirsi Kunnas är besyddare för projektet.