Kirjakassi yleisimmillä vähemmistökielillä

Neuvoloista saatava tieto lukemisen tärkeydestä ja laadukkaat kirjalahjat lisäävät lukemista vauvaperheissä. Lukulahja lapselle -kirjakassi oli saatavilla suomen- ja ruotsinkielisen sisällön lisäksi 7 muulla äidinkielellä vuosina 2019-2021.

Terveydenhoitajat ovat tunnistaneet varhaislukemisen merkityksen lapsen ja koko perheen hyvinvoinnille. Lukulahja lapselle -kirjakassi tukee perheiden varhaisia lukutottumuksia. Myös vanhemmat toivovat, että neuvolassa muistutetaan lukemisen tärkeydestä ja jaetaan vauvaikäiselle sopivia kirjoja.

Lukulahja lapselle -kirjakassi oli saatavilla suomen- ja ruotsinkielisen sisällön lisäksi vuosina 2019-2021 myös pohjoissaamen, inarinsaamen, koltansaamen, arabian, somalin, viron ja venäjän kielillä. Omalla äidinkielellä kirjoitetut sadut tukevat lapsen oman äidinkielen osaamista ja sitä kautta myös uusien kielien oppimista. Tutkimusten mukaan juuri omaa äidinkieltä tukemalla on mahdollista helpottaa kaikkea oppimista. Oman äidinkielen vahvistaminen on tärkeää myös lapsen identiteetin vahvistamiseksi.

Yleisimmillä vähemmistökielillä tuotettuihin kasseihin oli pakattu iltasatukokoelma, opas vanhemmalle sekä lapsen kielenkehityksestä kertova lukumitta. Lukulahja-iltasatukokoelmaan käännettiin satuja Timo Parvelalta, Reetta Niemelältä, Kerttu Vuolabilta ja Malin Klingenbergiltä. Kassiin pakattu vanhemman opas muistutti lukemisen ja oman äidinkielen vahvistamisen tärkeydestä.

 

Tilaa uutiskirjeemme