Kirjakassi yleisimmillä vähemmistökielillä

Neuvoloista saatava tieto lukemisen tärkeydestä ja laadukkaat kirjalahjat lisäävät lukemista vauvaperheissä. Kirjakasseja on neuvoloissa jaossa nyt 9 eri äidinkielellä.

Terveydenhoitajat ovat tunnistaneet varhaislukemisen merkityksen lapsen ja koko perheen hyvinvoinnille. Lukulahja lapselle -kirjakassi tukee perheiden varhaisia lukutottumuksia. Myös vanhemmat toivovat, että neuvolassa muistutetaan lukemisen tärkeydestä ja jaetaan vauvaikäiselle sopivia kirjoja.

Lukulahja lapselle -kirjakassi on saatavilla suomen, ruotsin ja saamenkielisen sisällön lisäksi nyt myös arabian, somalin, viron ja venäjän kielillä. Omalla äidinkielellä kirjoitetut sadut tukevat lapsen oman äidinkielen osaamista ja sitä kautta myös uusien kielien oppimista. Tutkimusten mukaan juuri omaa äidinkieltä tukemalla on mahdollista helpottaa kaikkea oppimista. Oman äidinkielen vahvistaminen on tärkeää myös lapsen identiteetin vahvistamiseksi.

Vasta valmistuneisiin yleisimmillä vähemmistökielillä tuotettuihin kasseihin on pakattu iltasatukokoelma, opas vanhemmalle sekä lapsen kielenkehityksestä kertova lukumitta. Lukulahja-iltasatukokoelmaan on käännetty satuja Timo Parvelalta, Reetta Niemelältä, Kerttu Vuolabilta ja Malin Klingenbergiltä. Kassiin pakattu vanhemman opas muistuttaa lukemisen ja oman äidinkielen vahvistamisen tärkeydestä.

Neuvolat voivat tilata vähemmistökielisiä kirjakasseja sähköpostitse: luelapselle@lukukeskus.fi

Tilaa uutiskirjeemme