REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Rekisterinpitäjä

Lukukeskus – Läscentrum ry
Villa Kivi, Linnunlauluntie 7, 00530 Helsinki

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Stiina Klockars
stiina.klockars(at)lukukeskus.fi

Rekisterin nimi

Lukukeskuksen asiakas- ja uutiskirjerekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely asiakassuhteeseen liittyviin tarkoituksiin, Lukukeskuksen tai sen yhteistyökumppanien palveluista ja tuotteista tiedottaminen, viestintä ja markkinointi asiakastietojen perusteella.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaisia tietoja:

Etunimi
Sukunimi
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Postinumero
Katuosoite
Kaupunki
Käyttökieli
Muita palveluiden käytön edellyttämiä tietoja (toimiala, titteli, organisaatio)

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä ovat rekisteröidyn verkkolomakkeella antamat tiedot, rekisteröidyitä itseltään kerätyt tiedot esimerkiksi tapahtumien yhteydessä sekä asiakassuhteen kestäessä asiakkaalta kerättävät tiedot. Rekisteriin liitetään mm. Lukukeskuksen uutiskirjeen tilanneet ja Lukukeskuksen sidosryhmien ja jäsenjärjestöjen edustajia. Henkilötietojen päivittämiseen saatetaan käyttää väestörekisteriä tai muita rekistereitä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille muutoin kuin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa tai velvoittamissa rajoissa.

Henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilötietolain 22 §:n – 23 §:n nojalla esimerkiksi palvelujen ja viestinnän teknisen toteuttamisen sitä edellyttäessä.

Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa asiakkaan omalla suostumuksella.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on ATK-muodossa. Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Tiedot on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä keinoilla.

Tarkastusoikeus ja kielto-oikeus

Asiakkaalla on henkilötietolain mukaan tarkastus- ja virheen oikaisuoikeus, sekä oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten. Halutessaan käyttää kielto-oikeuttaan tai saada lisätietoja henkilötietojensa käsittelystä rekisteröity voi ottaa yhteyttä edellä mainitulle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.

Tilaa uutiskirjeemme