HÖGLÄSNING ÄR EN GÅVA TILL BARNET

Genom att regelbundet läsa högt för barnet, kan man påverka utvecklingen av barnets kunskaper, fantasi och emotionella färdigheter. På Läs för barnet -webbplatsen hittar du resultat av undersökningar kring läsning, material för småbarnpedagogik samt lästips för barn i olika åldrar för gemensamma lässtunder. Att läsa för barnet är den bästa investeringen i framtiden du kan göra.

Programmet En läsgåva till barnet finns nu inskrivet i regeringsprogrammet för att stärka läskunnigheten!

Barnrådgivningarna fortsätter dela ut bokkassar år 2024

Bästa hälsovårdare på barnrådgivningen, kom ihåg att beställa bokkassar från En läsgåva till barnet att dela ut till barnfamiljer! De kassar som nu beställs är för barn födda åren 2023 och 2024. Det är kostnadsfritt för barnrådgivningarna att beställa kassarna, de distribueras gratis. Vi ber er beställa kassar för hela året för att spara på kostnader och miljö. Tack för att ni är med i programmet!

Vi tänder barnens läsgnista genom samarbete

Vuxna är i nyckelposition för att få med alla barn in i bokens värld redan i den tidiga barndomen. Det här lyckas bäst när vi samarbetar! Personal vid småbarnsfostran, barnrådgivningar och bibliotek kan på många sätt uppmuntra familjer att läsa.

Fakta om läsning

Fakta om läsandets betydelse för föräldrar och pedagoger

Vi har samlat fakta om läsandets fördelar och barnets språkutveckling i olika åldrar för såväl föräldrar som dem som arbetar inom rådgivning, småbarnspedagogik och på bibliotek.

Material

Innehåll och material som stöd för läsfostran

Vi har producerat ett mångsidigt material för dem som arbetar inom rådgivning, småbarnspedagogik och på bibliotek. Du kan skriva ut eller beställa materialet du vill använda.

Lästips

Lämplig läsning för alla åldrar

Lästips, som sammanställts av sakkunniga, hjälper dig hitta lämplig läsning för barn i olika åldrar. Mångsidiga lästips inspirerar både barn och vuxna.

Fakta om läsning och läsandets betydelse

Högläsning påverkar på många betydande sätt utvecklingen av barnets språk, ordförråd, fantasi och emotionella färdigheter.