HÖGLÄSNING ÄR EN GÅVA TILL BARNET

Genom att regelbundet läsa högt för barnet, kan man påverka utvecklingen av barnets kunskaper, fantasi och emotionella färdigheter. På Läs för barnet -webbplatsen hittar du resultat av undersökningar kring läsning, material för småbarnpedagogik samt lästips för barn i olika åldrar för gemensamma lässtunder. Att läsa för barnet är den bästa investeringen i framtiden du kan göra.

Programmet En läsgåva till barnet finns nu inskrivet i regeringsprogrammet för att stärka läskunnigheten!

En bokkasse till varje baby från rådgivningen

En läsgåva till barnet -programmet delar ut en bokkasse till varje baby i samband med ett besök på rådgivningen. Böckerna, läsmåttet och korten med ramsor uppmuntrar familjerna till gemensamma lässtunder.

Fakta om läsning

Fakta om läsandets betydelse för föräldrar och pedagoger

Vi har samlat fakta om läsandets fördelar och barnets språkutveckling i olika åldrar för såväl föräldrar som dem som arbetar inom rådgivning, småbarnspedagogik och på bibliotek.

Material

Innehåll och material som stöd för läsfostran

Vi har producerat ett mångsidigt material för dem som arbetar inom rådgivning, småbarnspedagogik och på bibliotek. Du kan skriva ut eller beställa materialet du vill använda.

Lästips

Lämplig läsning för alla åldrar

Lästips, som sammanställts av sakkunniga, hjälper dig hitta lämplig läsning för barn i olika åldrar. Mångsidiga lästips inspirerar både barn och vuxna.

Fakta om läsning och läsandets betydelse

Högläsning påverkar på många betydande sätt utvecklingen av barnets språk, ordförråd, fantasi och emotionella färdigheter.