Lukulahja
lapselle

 
Lukulahja lapselle 2019-2021
 

Neuvolassa jaetaan kirjalahja – Kulttuurirahasto tukee varhaislukemista yli miljoonalla eurolla

Suomen Kulttuurirahasto käynnistää ensimmäistä kertaa Suomessa valtakunnallisen ja koko ikäluokan tavoittavan Lukulahja lapselle -ohjelman. Ohjelman toteutuksesta vastaa Lukukeskus. Kaikille vuosina 2019-2021 syntyville vauvoille jaetaan kirjalahja osana neuvolatarkastusta.

Kulttuurirahaston rahoittamassa Lukulahja lapselle –ohjelmassa vauvaperheille jaetaan neuvolatarkastuksessa kirjakassi.
Kassi sisältää:
Pahvikirjan vauvoille
Satukirjan leikki-ikäiselle
Lue lapselle -lukumitan
lorukortit
kutsukortin kirjastoon

Lukulahja lapselle -ohjelman tavoitteena on lisätä ääneen lukemista pienten lasten perheissä ja innostaa perheitä säännöllisiin yhteisiin lukuhetkiin vauvaiästä lähtien.

– Lukulahja lapselle -ohjelma täydentää laadukasta suomalaista neuvolatyötä. Se antaa neuvolan henkilökunnalle mahdollisuuden muistuttaa perheitä yhteisten lukuhetkien tärkeydestä. Olen erittäin iloinen tästä Kulttuurirahaston panostuksesta lapsiperheille ja uskon sen vaikuttavan myönteisesti suomalaislasten lukutottumuksiin, perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko toteaa.

Säännöllisellä ääneen lukemisella voi vaikuttaa lapsen kehitykseen ja perheen sisäiseen vuorovaikutukseen. Yhteiset lukuhetket tukevat lapsen kielellisiä taitoja ja vahvistavat vanhemman ja lapsen välistä suhdetta. Lukemalla voi vahvistaa lapsen mielikuvitusta, tunnetaitoja ja tukea oppimista ja tulevaa koulunkäyntiä. Varhaislapsuuden lukukokemukset vaikuttavat ratkaisevasti myös myöhempiin lukutottumuksiin.

– Iltasatu illalla, kannustaa Suomen Kulttuurirahaston hallituksen puheenjohtaja Jari Sokka. Mitä aiemmin lapset saadaan kirjojen äärelle, sitä todennäköisemmin he innostuvat lukemisesta myös myöhemmin. Kulttuurirahasto toimii koko Suomessa, ja on hienoa, että Lukukeskuksen ja neuvoloiden kautta voimme tavoittaa kaikki uudet vauvaperheet.

Viimeisimmän lasten lukutaitoa vertailevan kansainvälisen PIRLS-tutkimuksen mukaan suomalaisten vanhempien asenne lukemista kohtaan on muuttunut kielteisemmäksi. Asian tärkeys on huomattu myös muissa Euroopan maissa, ja yli 20 maassa onkin jo vuosikausia toiminut vauvaperheiden kirjalahjaohjelmat.

– Nyt käynnistettävä ohjelma on merkittävä lisä suomalaiseen lukutaitotyöhön. Eurooppalaiset toimijat ovat pitkäaikaisen toimintansa ansiosta voineet seurata kirjalahjaohjelmien vaikutuksia ja tulokset näyttävät hyvin selviltä: varsinkin vähän lukevissa perheissä lapselle lukemisen into kasvaa huomattavasti kirjalahjan ansiosta, Lukukeskuksen toiminnanjohtaja Ilmi Villacís kertoo.

Lukulahja lapselle -ohjelma on jatkoa Lukukeskuksen jo aiemmin käynnistämälle neuvolayhteistyölle. Valtion ja säätiöiden rahoittamassa Lue lapselle -hankkeessa perheille on jaettu tietoa lukemisesta osana neuvolatarkastusta. Hankkeen pilotoinnin mahdollisti eduskunnan tuki.

Lukulahja lapselle -ohjelma käynnistyy alkuvuonna 2019. Tiedotamme neuvoloita tilauksista ja toimituksista alkuvuonna 2019.

Hankkeen kautta Suomen Kulttuurirahasto tukee Opetus- ja kulttuuriministeriön Lukutaitofoorumin työtä lasten lukemisen edistämiseksi.

Lue lapselle -lukumitta ja ammattilaisen oppaat www.luelapselle.fi/ammattilaiselle

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:
Emmi Jäkkö, Viestintä- ja hankepäällikkö
Lukukeskus
puh. 050 563 8998
emmi.jakko@lukukeskus.fi