REGISTERUTDRAG FÖR NYHETSBREVET

Personuppgiftslagen (523/99) 10 §

Registeransvarig

Lukukeskus – Läscentrum ry
Villa Kivi, Fågelsångsvägen 7, 00530 Helsingfors

Kontaktperson för registerärenden

Seija Haapakumpu
seija.haapakumpu@lukukeskus.fi

Registrets namn

Läscentrums register över kunder och nyhetsbrev

Syftet med användningen av personuppgifter

Personuppgifterna används för att handha kundärenden i enlighet med personuppgiftslagen, för att informera om Läscentrums eller organisationens samarbetspartners tjänster och produkter baserat på kunduppgifterna.

Registrets sakinnehåll

Registret omfattar följande uppgifter:

• Förnamn
• Efternamn
• E-postadress
• Telefonnummer
• Postnummer
• Gatuadress
• Kommun

• Språk

• Andra nödvändiga uppgifter (verksamhetsområde, titel, organisation)

Stadgeenliga källor

Källa för registret är uppgifter som den registrerade själv uppgett på formulär som samlats in till exempel i samband med evenemang eller under ett längre kundförhållande. Till registret läggs till exempel de som prenumererar på Läscentrums nyhetsbrev, samarbetpartners och representanter för medlemsorganisationer. När Läscentrum uppdaterar personuppgifterna kan vi använda oss av befolkningsregistret eller motsvarande register.

Regelmässig överlåtelse av uppgifter och upplåtelse utanför EU och EES

Personuppgifter ges inte till tredje part annat än inom ramarna för gällande lagstiftning, eller vad lagstiftningen förpliktigar till.

Personuppgifter kan överlåtas utanför den Europeiska unionen eller det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet  med stöd av personuppgiftslagens 22 § – 23 §, till exempel då det teknisk service och information så förutsätter. Personuppgifter kan överlåtas med kundens eget samtycke.

Principer för hur registret skyddas

Registret är i ADB-form. Endast den som innehar tjänsten som registeransvarig eller sådana som för sina arbetsuppgifter behöver ha tillgång till uppgifterna i registret för att sköta de arbetsuppgifter de utsedda till, har rätt att använda det.  Dessa har tillgång till användarnamn och lösenord. Uppgifterna är skyddade av brandmur eller andra motsvarande tekniska lösningar.

Rätt att granska och vägra uppge sina uppgifter

Kunden har med stöd av personskyddslagen rätt att granska sina uppgifter och korrigera fel, samt rätt att vägra uppge sina uppgifter för marknadsföring och reklam. När man vill använda sig av sin rätt att vägra uppge sina personuppgifter eller då man vill ha mer uppgifter om hur ens personuppgifter används kan man kontakta den tidigare nämnda kontaktpersonen för registerärenden.

Beställ nyhetsbrev