Lapsen lukijuus alkaa kirjan kuvien tutkimisesta ja luetun kuuntelusta

Esi- ja alkuopetuksen Lukupolkumallin tavoitteena on edistää tasavertaisesti lasten lukijuutta ja lukuiloa esiopetuksesta alkaen. Mutta miten lukijuutta edistetään, jos lapsi ei osaa vielä lukea? Tässä avaamme tarkemmin, mitä kirjojen lukemisella tarkoitetaan Lukupolku-materiaalissa.

Esi- ja alkuopetuksen nivelvaiheen lasten lukutaidot vaihtelevat paljon. Joku osaa lukea jo esiopetuksen alkaessa, toinen oppii mekaanisen lukutaidon koulun ensimmäisten vuosien mittaan. Siinä missä monella on haasteita lukemaan oppimisessa, joillekuille sujuva lukutaito näyttää kehittyvän helposti.

Esi- ja alkuopetuksen lukupolkumalli lähestyy lukemisen taitoja lukemismotivaation ja lukemisesta innostumisen näkökulmasta. Esiopetuksen tavoitteena ei ole lukemaan oppiminen, mutta jo alle kouluikäisen lapsen lukemisvalmiuksia tuetaan tutustumalla kirjoihin ja tekemällä niitä tutuksi ja mieluisaksi osaksi lapsen arkea.

Lukupolun tehtävissä kirjojen lukemisella tarkoitetaan toimintaa kirjojen kanssa itsenäisesti tai yhdessä ryhmän kanssa lapsen lukutaidon mukaisesti. Vaikka lapsen mekaaninen lukutaito vielä puuttuisi, kirjoista ja lukemisesta pääsee osalliseksi ääneen lukemista kuuntelemalla, kirjan kuvia tutkimalla ja esimerkiksi omia tarinoita keksimällä. Luetusta keskusteleminen auttaa lapsia ymmärtämään tekstin merkityksiä ja rakenteita paremmin. Painettu kirja painottuu Lukupolun tehtävissä, mutta kannustamme myös muihin kirjaformaatteihin kuten äänikirjoihin tutustumiseen.

Omaehtoinen lukuhetki voi lapsen lukutaidoista riippuen sisältää esimerkiksi:

  • kirjan kuvien katselua ja tarinoiden kertomista kuvista esimerkiksi parille, äänikirjan kuuntelua tai ääneen lukemisen kuuntelua pienessä ryhmässä
  • helppolukuisen kirjan tekstin lukemista itsenäisesti tai ääneen parille (esim. lyhyt tai tavutettu teksti)
  • pidemmän yhtenäisen tekstin lukemista itsenäisesti ja luetun tekstin merkitysten syvempää käsittelyä.

 

Omaehtoisessa lukuhetkessä olennaista onkin lapselle sopiva luettava. Sopivien kirjojen löytäminen oli myös Lukupolun alkukyselyssä opettajien mielestä erityisen olennaista lukemaan innostumisessa. Sopiva kirja on lapsen lukutaidon mukainen ja vastaa lapsen mielenkiinnonkohteisiin.

Lukutaito kehittyy ja syvenee jokaisella omaan tahtiinsa ja pitkään vielä teknisen lukemaan oppimisen jälkeen. Varhainen lukuilo ja kiinnostus kirjoihin luo hyvän pohjan jokaisen elämänmittaiselle lukutaitomatkalle.

 

Lisää tietoa lukemaan oppimisesta:

  • Aivotutkimuksen näkökulmasta lukemaan oppimisen monimutkaisesta prosessista ja erilaisiin lukemaan oppimisen valmiuksiin vaikuttavista tekijöistä kertoo esimerkiksi Minna Huotilainen luennossaan, joka on vapaasti katsottavissa Kirjastokaistalla.
  • Ukkolan ja Hellgrenin artikkeli, Kielikukko 1-2/2024.
  • Lukemaan oppimisen tueksi materiaaleja on esimerkiksi Niilo Mäki Instituutilla. Saavutettavuuskirjasto Celian DaisyTrio-kirjat sisältävät ääntä, kuvaa ja tekstiä.

 

Teksti: Esi- ja alkuopetuksen hankekoordinaattori Vilma Tammelin (FM) ja Lukukeskuksen yliopistoharjoittelija, varhaiskasvatuksen maisteriopiskelija Jaana Kulmala (vo).  Esi- ja alkuopetuksen Lukupolku- hanketta rahoittaa Opetushallitus. Tästä pääset tutustumaan Lukupolun sisältöihin: luelapselle.fi/lukupolku

Tilaa uutiskirjeemme