Varhaislukemista kannattaa tukea
- Maailmanpankki vie lastenkirjoja kriisialueille

Lapselle lukemisen hyödyt tunnistetaan globaalisti. Ääneen lukeminen tukee lapsen oppimista ja kehittää kielellisiä taitoja. Lapsen osaamista ja oppimisen edellytyksiä tuetaan perheille jaettavilla kirjalahjoilla. Suomessa varhaislukemista tukee Lukulahja lapselle -kirjalahjaohjelma. 

Lastenkirjojen saatavuus, perheiden lukemaan innostaminen ja lukemisen tukeminen ovat Maailmanpankin varhaisoppimisen ohjelman kärkitavoitteita. Lukukeskus osallistui kesäkuussa 2021 Maailmanpankin kansainväliseen varhaislukemisen verkostotapaamiseen.

Kotona lukemisen merkitys korostuu etenkin kriisien keskellä, kun kouluun ei pääse kodin ulkopuolelle. Perheiden lukemista lisäävä Read@Home -ohjelma vie lastenkirjoja, pelejä ja oppimateriaaleja vaikeasti tavoitettaviin koteihin 13 eri maassa, kuten Senegalissa, Nigeriassa, Uzbekistanissa ja Hondurasissa. Ohjelman tavoitteena on tukea oppimista ja lapselle lukemista silloin, kun kouluun ei pääse tai perhe on muuten erityisen haavoittuvassa asemassa.

Maailmanpankin Read@Home-ohjelma kokoaa kirjapaketteja ja tukimateriaaleja ja valistaa vanhempia lukemisen tärkeydestä. Kotona lukemisella on mahdollista kompensoida lapsen osaamista, kunnes kouluun on jälleen mahdollista palata. Maailmanpankki tukee myös kohdemaiden heikentyneitä resursseja koulutuksen ja lukemisen lisäämiseksi pidemmällä tähtäimellä.

Suomen Lukulahja lapselle kiinnostaa maailmalla

Varhaislukemisen tukeminen vaatii toimia myös Euroopassa. Lukukeskuksen keittämispäällikkö Emmi Jäkkö keskusteli varhaislukemisen tukemisesta virtuaalisilla Bolognan lastenkirjamessuilla. Suomen neuvolaohjelma Lukulahja lapselle oli kutsuttu keskustelemaan kirjalahjojen vaikuttavuudesta yhdessä Englannin Booktrustin, Japanin Bookstartin ja Puolan kirjainstituutin kanssa.

Englannissa kirjalahjaohjelma on ollut käynnissä jo vuosikymmeniä ja kirjoja jaetaan lapselle useaan kertaan ennen koulun alkua. Säännöllisestä ääneen lukemisen tukemisesta on saatu hyviä tuloksia. Vaikuttavuustutkimusten mukaan kirjalahjan saaneissa perheissä vanhemmat lukevat 2,5 kertaa useammin kuin perheissä, jotka eivät ole saaneet kirjalahjaa. Myös lasten kielellisessä kehityksessä näkyy enimmillään jopa puolen vuoden ero taidoissa verrattaessa kirjalahjan saaneita lapsia ja muita perheitä. Englannissa kirjalahjaohjelmaa onkin päätetty rahoittaa julkisin varoin.

Puolassa ja Suomessa kirjalahjaohjelmat on toteutettu yhteistyössä terveydenhuollon palveluiden kanssa. Puolassa kirjakassin saa jo synnytyssairaalassa, Suomessa kirjakassi jaetaan osana neuvolatarkastusta. Puolassa ja Suomessa kirjalahjalla halutaan innostaa perheitä lukemaan tasavertaisesti perheen taustasta tai sosiaalisesta tilanteesta riippumatta. Siksi on tärkeää tavoittaa kaikki perheet. Suomessa ohjelmaan ovatkin lähteneet mukaan kaikki Suomen kunnat.

Lukemisella tuetaan perheiden hyvinvointia

Lukemisen hyödyt perheiden hyvinvoinnille tunnistetaan siis sekä kriisimaissa että turvatummassa kasvuympäristössä. Kirjalahjaohjelmien hyödyt näkyvät erityisesti pitkäjänteisen työn tuloksena. Ohjelmien jatkuessa vuosia tai jopa vuosikymmeniä, hankkeiden sisältöjä on ollut aikaa kehittää monipuolisemmaksi ja saavutettavammaksi, ja käytännöt ovat vakiintuneet. Suomessa kirjalahjaohjelma on vasta päästy käynnistämään ja ensimmäiset vaikuttavuustutkimukset voitu analysoida. Pysyvät tulokset vaativat kuitenkin mahdollisuuden jatkaa pitkäjänteistä työtä.

Lue lisää Lukulahja lapselle -ohjelmasta

Lukukeskuksen Lukulahja lapselle -ohjelmassa vauvaperheille jaetaan neuvolatarkastuksessa kirjakassi.

Tilaa uutiskirjeemme