Ammattilaisen opas

Olemme koonneet ammattilaisen oppaan neuvolan, varhaiskasvatuksen ja muiden ammattilaisten avuksi. Ammattilaisen oppaaseen on koottu ytimekkäästi tietoa lukemisesta ja lukutaidosta sekä ääneen lukemisen merkityksestä.

Ammattilaisen oppaita voit tilata luelapselle@lukukeskus.fi

Pohja lukemisharrastukselle ja lukutaidolle luodaan jo varhaislapsuudessa. Vanhempien merkitys lukutaidolle on ratkaisevin ennen kuin lapsi itse osaa lukea.

1. Sanavarasto moninkertaistuu.

2. Koulussa oppii paremmin.

3. Lapsi kasvaa itsevarmemmaksi ja pärjää paremmin porukassa.

4. Iltasadun kuullut lapsi nukkuu pidemmät yöunet.

5. Lapsesta kasvaa parempi keskustelija ja kotona jutellaan enemmän.

6. Lapsi, jolle luetaan, lukee myös aikuisena.

Kotona olevien kirjojen määrällä, päivittäisillä lukuhetkillä ja säännöllisillä kirjastokäyn-neillä on suuri vaikutus lasten lukutottumuksiin. Lapset joille luetaan, ovat tutkimusten mukaan jo kolmivuotiaina kuulleet 20 miljoonaa sanaa enemmän kuin lapset niissä perheissä joissa ei lueta.

Jos lapsella on hyvät perustaidot kirjaimista tai muutamista sanoista jo kouluun tullessaan, hänen lukutaitonsa pysyy korkealla tasolla myöhemminkin. Lapsen tulevaan menestykseen elämässä vaikuttaa enemmän se kuinka paljon kotona luetaan kuin vanhempien sosio-ekonominen tausta.

Lapsi, jolle luetaan säännöllisesti, on tutkimusten mukaan oikeudenmukaisempi
ja pärjää paremmin porukassa. Aktiivisille ja uteliaille aikuisille on lapsuudessa luettu tavallista enemmän. Lapsuuden lukuharrastuksen ansiosta on aikuisena helpompaa ilmaista mielipiteensä ja saavuttaa tavoitteensa.

 

 

Lisää lukemiseen liittyviä faktoja löydät Lukukeskuksen sivuilta:
5 faktaa lasten ja nuorten lukemisesta

10 faktaa lukutaidosta maailmalla

10 faktaa lukemisesta 2020

 

Lähteet:
EU High Level Group of Experts on Literacy, Final Report, September 2012
PIRLS 2011: Enemmän iloa oppimiseen, Jyväskylä 2012
Vorlesestudie 2015: Vorlesen stärkt gesellschaftlichen Zusammenhalt, Stiftung Lesen
Vorlesestudie 2014: Vorlesen macht Familien stark, Stiftung Lesen

Tilaa uutiskirjeemme