Guide för proffs

I Guiden för proffs har vi samlat kortfattade fakta om läsning och läskunnighet samt konkreta förslag för hur ni kan stöda läsning i daghemmen. Guiden som kan skrivas ut riktar sig till professionella inom småbarnsfostran, men också andra som arbetar med barn kan ha nytta av den.

Du kan skriva ut guiderna här:

Guide för proffs

Guide för proffs i svartvitt

 

Guiden kan användas:

  • Vid utvecklingssamtal

  • Föräldramöten

  • Som stöd för läsning i daghemmets vardag

  • Vid daghemspersonalens fortbildning eller inskolning

  • När ni vill uppmuntra föräldrar att läsa med sina barn – kom ihåg Guide för föräldrar på olika språk

 

Guiden för proffs är sammanställd i samarbete med sakkunniga som arbetar med barn och läsning. Man får fritt skriva ut materialet. Läroinrättningar, bibliotek, hälsovård och medier får också använda det. Minns att ange källan, Läs för barnet.

Läscentrum innehar upphovsrätten till bilderna. Man får inte kopiera eller använda bilderna utan tillstånd.

 

Visa föräldrarna videon om högläsningens betydelse:

En guide för föräldrar

Du kan använda guiden på olika språk med föräldrar.

En guide för föräldrar är avsedd som stöd för flerspråkiga familjer. Guiden är en sammanställning fakta om hur viktigt det är att läsa och modersmålets betydelse för läskunnigheten. Faktabroschyren får användas fritt. Du kan skriva ut guiden och dela ut den enligt behov.

Beställ nyhetsbrev