Guide för proffs

I Guiden för proffs har vi samlat kortfattade fakta om läsning och läskunnighet samt konkreta förslag för hur ni kan stöda läsning i daghemmen. Guiden som kan skrivas ut riktar sig till professionella inom småbarnsfostran, men också andra som arbetar med barn kan ha nytta av den.

Du kan skriva ut guiderna här:

Guide för proffs

Guide för proffs i svartvitt

Guiden kan användas:

  • Som stöd för läsning i daghemmets vardag

  • Vid daghemspersonalens fortbildning eller inskolning

  • Vid utvecklingssamtal

  • Föräldramöten

  • När ni vill uppmuntra föräldrar att läsa med sina barn – kom ihåg Guide för föräldrar på olika språk

 

Visa föräldrarna videon om högläsningens betydelse:

En guide för föräldrar

Du kan använda guiden på olika språk med föräldrar.

En guide för föräldrar är avsedd som stöd för flerspråkiga familjer. Guiden är en sammanställning fakta om hur viktigt det är att läsa och modersmålets betydelse för läskunnigheten. Faktabroschyren får användas fritt. Du kan skriva ut guiden och dela ut den enligt behov.

Beställ nyhetsbrev