Esiopetuksen Lukupolku

Tervetuloa esiopetuksen Lukupolulle! Kulkemalla Lukupolun askeleet lukuvuoden aikana vahvistat lasten lukuiloa.

Ennen Lukupolun aloittamista suosittelemme tutustumaan Näin käytät Lukupolkua  -sivuun.
Tämän sivun tehtävät tekstimuodossa:  Esiopetuksen Lukupolku -tehtäväohjeet (pdf).
Tulosta tästä koko vihko: Esiopetuksen Lukupolku-vihko (pdf).

 

Tehtäväohjeet lukuvuodeksi:

ASKEL 1: Hyppy kirjojen maailmaan

Toiminta: Esiopetusvuoden aluksi lukemisympäristöön lainataan kirjastosta tutkittavaksi kirjoja lasten toivomista aiheista.

1. Kartoittakaa ryhmän lasten kiinnostuksenkohteita hyödyntämällä kuvia eri aihepiireistä (eläimet, prinsessat, ritarit jne.). Kuvia voi piirtää itse tai tulostaa esimerkiksi Papunet-sivustolta. Tässä valmiina yksi valmis Papunetistä koottu kuvasarja. Laittakaa mieleiset kuvat kenkälaatikosta askarreltuun aarrearkkuun tai seinälle.

2. Hankkikaa lasten kiinnostuksen mukaisia kirjoja kirjastosta tilaamalla aineistopaketti tai käymällä kirjastossa. Antakaa lasten valitsemat kuvat kirjaston henkilökunnalle kirjavaihtoehtojen etsimiseen ja pyytäkää mukaan erilaisia tekstilajeja (kertomukset, sadut, runot tai lorut, tietokirjat).

3. Kun kirjat saapuvat, anna lapsille aikaa tutkia niitä vapaasti.

4. Lukekaa kirjoja ääneen lainausaikana ja anna lasten päättää seuraava ääneen luettava kirja: tarjoa valikoimasta kolmea kirjaa, joista lapset saavat valita. Hyödynnä lukuhetkien elävöittämiseen Vuorovaikutuksellisen lukemisen mallia (kohdat 1–3, Lukunen, Lumoudu lukemisesta).

5. Alkakaa koota luetuista kirjoista ryhmän yhteistä lukumittaria, kuten lukutoukkaa.

Tavoite: LUE MONIPUOLISESTI

Lisämateriaaleja: 

ASKEL 2: Oma kirjanmerkki

Toiminta: Jokainen askartelee oman kirjanmerkin itsenäistä kirjojen katselua ja lukemista innoittamaan.

1. Askarrelkaa jokaiselle oma kirjanmerkki. Peruskirjanmerkki syntyy leikkaamalla askartelukartongista suikale (esim. 20 cm x 15 cm), jonka lapsi voi itse suunnitella ja toteuttaa tarjolla olevista Kirjoittakaa kirjanmerkkiin oma nimi.

2. Vinkki: Sopikaa, että kirjanmerkkiä pidetään päiväkodissa ja sillä merkitään kirja, jonka lukemista tai katselemista haluaa jatkaa seuraavallakin lukuhetkellä.

Tavoite: KIINNOSTU KIRJASTA

Lisämateriaaleja: 

 

ASKEL 3: Tarinallinen metsäseikkailu

Toiminta: Syksyinen metsä innostaa tarinoimaan ja eläytymään retkellä leikkien metsän olentoihin.

1. Tutkikaa kuvaa syksyisestä metsästä ennen varsinaista metsäretkeä. Keksikää kuvasta yhteisiä tarinoita kysymällä lapsilta, mitä kuvassa tapahtuu. Näytä kuva syksyisestä metsästä ruudulta tai tulosta kuva Lukunen-sivustolta (Vantaa).

2. Lähtekää metsäretkelle ja tehkää siellä syksyisten tehtäväkorttien toiminnallisia tehtäviä. Tulosta ennen retkeä tehtäväkortit opettajalle (korteissa myös yleinen toimintaohjeistus).

Tehtävässä käytetään Polku tarinaan -materiaalia (Lukunen – Lumoudu lukemisesta, Vantaa).

Tavoite: LEIKI JA OPI LUKEMAAN

Lisämateriaaleja: 

ASKEL 4: Lempikirjanäyttely

Toiminta: Kevään aluksi jokainen lapsi saa esitellä toisille itselleen mieluisan kirjan ryhmän lempikirjanäyttelyssä.

1. Pyydä vanhempaa täyttämään kotona lapsen kanssa Kerro kirjasta -lomake lapsen valitsemasta lempikirjasta. Tarvittaessa päiväkodin aikuinen voi täyttää lomakkeen lapsen kanssa.

2. Lapset tuovat lempikirjan ja lomakkeen päiväkotiin.

3. Ottakaa päiväkodissa kuvat kirjojen kansista ja ripustakaa ne seinälle näyttelyksi.

4. Lukekaa kaikkien lomakkeet yhdessä. Kirjoista voidaan lukea osa tai kokonaan sopivassa kohdassa.

Tavoite: KERRO LUKUKOKEMUKSESTASI

 

ASKEL 5: Runon salat

Toiminta: Tutkitaan runokirjoja ja maistellaan yhden runon sanoja tarkasti! Tehdään yhdessä runon pohjalta uusi runo.

1. Anna lasten tutkia vapaasti runokirjoja. Miltä runot näyttävät?

2. Valitse yksi runo huomioiden lapsiryhmän kiinnostuksen kohteet, käsiteltävä aihe ja teema.

3. Lukekaa valittu runo yhdessä ja luokaa uusi runo ohjeistuksen mukaan:

  • Lue runo ja pyydä lapsia kuuntelemaan sitä tarkasti.
  • Pohtikaa lasten kanssa, mistä runossa kerrottiin ja mitä siinä tapahtui?
  • Lue runo uudelleen. Kuunnellaan tarkasti runon sanoja.
  • Mitä sanoja lapsille jäi runosta mieleen? Kirjoittakaa ne näkyville.
  • Lukekaa sanoista muodostunut uusi runo. Pohtikaa, muuttuiko runon maailma. Mistä runossa nyt kerrotaan? Haluavatko lapset lisätä jotain runoon? Mikä sopisi runon nimeksi?

4. Kirjoittakaa yhteinen runo isolle paperille ja ripustakaa se näkyviin seinälle.

Vinkki: Runokirjat voi valita jonkin käsiteltävän aiheen perusteella, esimerkiksi eläimet. Vinkkejä runokirjoista (Helmet Satudiplomi).

Jatkoehdotus: Suunnitelkaa satuhieronta tai piirtäkää uuden yhteisen runon pohjalta.

Tavoite: SUKELLA KIELEEN JA TARINAAN

 

ASKEL 6: Yhteinen satu

Toiminta: Lukuvuoden lopuksi sadutetaan lasten valitsemista sanoista ryhmän yhteinen tarina, joka voidaan tulostaa kotiin.

1. Aloitus: Kerro, että kielten haltiat ovat surullisia, kun kielet ovat erillään ympäri maailmaa. Haluatte auttaa haltioita taikakattilan avulla!

2. Kerätään sanoja satuun: Jokainen lapsi saa vuorollaan piirtää asian tai kirjoittaa sitä merkitsevän sanan haluamallaan kielellä. Sanat pudotetaan kattilaan ja samalla ne sanotaan ääneen tai kuiskataan. Voitte halutessanne toistaa sanat yhdessä. Jos lappujen kirjoittelu tai piirtäminen tuntuu hankalalta, sanan voi vain kuiskata. Joku aikuinen voi toimia kirjurina ja kirjoittaa sanat muistiin.

3. Kerrotaan sanoista yhteinen satu: Kun sanat ovat kattilassa, ne sekoitetaan ja siirrytään sadutusvaiheeseen. Sanat nostetaan kattilasta yksi kerrallaan. Yksi aikuisista aloittaa tarinan, ja lapset jatkavat sitä vuorollaan niin, että siinä esiintyy kattilasta nostettu asia tai sana.

4. Kirjoitetaan satu muistiin: Yksi aikuisista kirjaa sadun ylös. Kun satu on valmis, se luetaan ääneen.

5. Tehdään satuun kuvitus: Lopuksi satu kuvitetaan yhdessä isolle paperille. Jos haluatte, paperiin voi myös kirjoittaa sanoja eri kielillä.

Tehtäväohje lainattu: Kielten kattila -sadutus (Lehtonen, Heini ym. 2020, Opetushallitus.)

Tavoite: KERRO OMA TARINA

Lisämateriaaleja: 

 

Lukupolku 1. luokalle

Lukupolku jatkuu alkuopetuksessa. Siirry tästä ensimmäisen luokan lukupolulle!

Tilaa uutiskirjeemme