Näin käytät Lukupolkua

Lukupolun tavoitteena on ylläpitää lukuiloa esi- ja alkuopetuksen nivelvaiheessa lapsen lukemisen taidoista riippumatta. Kulkemalla Lukupolun askeleet lukuvuoden aikana voit olla varma, että olet vahvistanut lasten lukuiloa ja lukijuutta. Lukupolku upotetaan muihin vuosisuunnitelmiin ja se vastaa opetussuunnitelmiin.

Kutsumme kaikki Vantaan esikoulujen, ensimmäisten ja toisten luokkien opettajat sekä nivelopettajat mukaan testaamaan Lukupolku-pilottia ja vaikuttamaan valtakunnalliseen lukuinnon malliin. Nyt julkaistava pilottiversio on käytössä vain Vantaalla huhtikuuhun saakka. Toivomme, että lähdet innolla mukaan luomaan innostavaa, monipuolista ja tasavertaista lukupolkua jokaiselle lukemaan opettelevalle lapselle.

Tutustu Lukupolku-malliin ja hyödynnä tehtävävinkit. Palautekysely Lukupolku-mallista lähetetään sähköpostitse Vantaan opettajille huhtikuussa 2024.

Kaikkien palautetta antaneiden kesken arvomme kirjailijavierailun. Kannattaa siis lähteä mukaan Lukupolulle!

 

Lukupolku-mallin osat

 

1. Lukupolku opettamallesi ryhmälle – löydä omat polut esiopetukseen, 1. luokalle ja  2. luokalle

Lukupolulle valitut tehtävät vahvistavat lasten lukuiloa, lukijuuden kehittymistä ja lukijayhteisöä toiminnallisilla tehtävillä. Tehtävät rakentuvat kuuden tavoitteen ympärille, jotka on tiivistetty esi- ja alkuopetuksen opetussuunnitelmista.

Pilottikevään aikana voit valita 2-3 tehtävää, joita kokeilet. Kokonaisen lukuvuoden aikana kuljetaan läpi kaikki Lukupolun kuusi tehtävää. Tehtävien järjestys on suunniteltu lukuvuoden etenemisen mukaan, mutta voit sovittaa ne joustavasti omaan opetusvuoteesi.

Esiopetuksen lukupolku

1. luokan lukupolku

2. luokan lukupolku

 

2. Lukemisen lukujärjestys

Luo vuoteen lukurutiinia lukemisen lukujärjestyksen avulla. Lukujärjestys on muistilista, joka muistuttaa, mitä lukemisen eteen kannattaa tehdä joka päivä, joka viikko ja kuukauden vaihtuessa, sekä lukukauden alussa ja lukuvuosittain. Lukemisrutiinista syntyy lukuilon pohja

Pidä Lukemisen lukujärjestys esillä. Nettisivuversiosta löydät konkreettisia vinkkejä lukujärjestyksen toimien toteuttamiseen.

Lue lisää: Lukemisen lukujärjestys 

 

3. Näin kerrot lukemisesta vanhemmalle 

Ota perheet mukaan lukevaan yhteisöön ja muistuta vanhempia lukemisen tärkeydestä.

Lukemiskeskustelua kannattaa viljellä arjessa, mutta nostaa aihe esiin myös vanhempainillassa. Valmiin vanhempainillan rungon ja videon avulla on helppo kertoa lukemisen hyödyistä.

Lue lisää: vanhempainiltamateriaalit

 

Miten Lukupolku on tehty?

Lukupolkujen tehtävät on suunniteltu yhdessä Vantaan moniammatillisen työryhmän kanssa Lukukeskuksen hankekoordinaattorin johdolla. Tehtävät on valittu kolmen periaatteen mukaan: 1) opettajien kokemukset, toiveet ja parhaat keinot tukea lukuintoa, 2) esi- ja alkuopetuksen opetussuunnitelmista johdetut kuusi tavoitetta ja 3) lukevaa kulttuuria tukevat periaatteet.

Opettajien keinot tukea lukuintoa

Lukupolku perustuu Vantaan esi- ja alkuopetuksen opettajille sekä oman äidinkielen opettajille teetettyyn kyselyyn, joka koski lukuinnon tukemista työssä. Tehtävien pohjana on käytetty opettajien toivomusta innostavista lukemista käsittelevistä tehtävistä sekä opettajien parhaiksi havaitsemia keinoja lukuinnon tukemiseen.

Keinojen Top 8:

Kirjojen ääneen ja yhdessä lukeminen
Kirjoista keskustelu
Kirjastovierailut
Lasten kiinnostuksenkohteiden huomioiminen
Aikuisen esimerkki ja innostus
Kirjoja monipuolisesti tutustuttavana
Lukemisrutiini
Toiminnalliset työtavat

Esi- ja alkuopetuksen opettajien vastaukset olivat melko samansuuntaisia. Lukukasvatuksen jatkuvuuden edistämiseksi olemme huomioineet esiopetuksen ja alkuopetuksen opettajien vastauksista ilmenneet erot ja toiveet. Olemme pyrkineet tuomaan esiopetukseen lisää lukemisrutiinia ja järjestelmällisyyttä ja alkuopetukseen puolestaan esiopetuksesta tutumpaa toiminnallisuutta ja leikillisyyttä, joka sopii lapsille joilla on erilaiset lukutaidot.

Lue lisää: Kyselyn tuloksista 

Lukevaa kulttuuria tukevat periaatteet

Kyselyvastausten sekä hankkeen ja opetussuunnitelmien tavoitteiden perusteella kokosimme Lukupolun läpäisevät periaatteet, jotka tukevat parhaiten lukevan kulttuurin syntymistä:

Yhteisöllisyys
Toiminnallisuus
Kielitietoisuus*
Monilukutaito
Lapsen osallisuus

Lisäksi kyselyn perusteella eriyttäminen oli keskeinen keino lukuinnon tukemiseen. Lukupolun tehtävissä on joitain vinkkejä eriyttämiseen ja useat Lukupolun tehtävät on laadittu niin, että ne mahdollistavat joustavat ryhmittelyt ja sopivien kirjojen valinnan lasten lukemisvalmiuksien ja -taitojen mukaan.

*Kielitietoisuuteen ja monikielisten oppijoiden tarpeisiin pyrimme vastaamaan nykyistä paremmin lopullisessa Lukupolku-materiaalissa.

 

Opetussuunnitelmien tavoitteet

Lukupolun tehtävät perustuvat opetussuunnitelmiin. Niistä tiivistimme kuusi lukemiseen keskeisesti liittyvää tavoitetta. Jokainen lukupolun tehtävä vastaa yhtä kuudesta tavoitteesta:

KIINNOSTU KIRJASTA

Esiopetus: Kiinnostuksen ja uteliaisuuden vahvistaminen lukemista kohtaan

Alkuopetus: Kannustaminen kiinnostumaan teksteistä myönteisillä lukukokemuksilla ja tiedonhalun herättämisellä

LEIKI JA OPI LUKEMAAN

Esiopetus: Leikkien avulla kehittyvän luku- ja kirjoitustaidon tukeminen

Alkuopetus: Innostaa tekstien ymmärtämisen taitojen harjoittelussa ja oman lukemisen tarkkailussa

LUE MONIPUOLISESTI

Esiopetus: Erilaisten tekstien lukeminen (eläytyen yhdessä)

Alkuopetus: Innostaa kuuntelemaan ja lukemaan lapsille suunnattua (monimuotoista) kirjallisuutta  ja innostaa valitsemaan itseä kiinnostavaa luettavaa.

KERRO OMA TARINA

Esiopetus: Leikillinen kirjoittaminen, innostaminen tarinoiden tekemiseen

Alkuopetus: Omien tekstien tuottaminen

SUKELLA KIELEEN JA TARINAAN

Esiopetus: Rohkaiseminen tutkimaan tekstejä, myös eri kieliä havainnoiden

Alkuopetus: Ohjata laajentamaan sana- ja käsitevarantoaan (eri oppiaineissa), ohjata tarkastelemaan tekstien merkityksiä ja rakenteita, tekstin tekijän ja tarkoituksen tunnistaminen

KERRO LUKUKOKEMUKSESTASI

Esiopetus: Rohkaiseminen kertomaan ja ilmaisemaan lukemastaan

Alkuopetus: Lukukokemusten jakamiseen kannustaminen

Lue lisää: Lukupolun tavoitteista ja tehtävistä

 

 

Lukupolun pääsivulle 

Tilaa uutiskirjeemme