Vinkkejä monikielisen lukutaidon tueksi

Lapsen monikielistä lukutaitoa voi tukea monin tavoin. Parhaimmillaan aikuinen ja lapsi ilostuvat lukemisesta yhdessä ja roolit oppijasta opettajaksi vaihtelevat. Tässä on joitakin vinkkejä, miten voit edistää lapsen monikielistä lukutaitoa.

1. Lukeminen eri kielillä: Lukekaa tai kuunnelkaa tarinoita ja tunnustelkaa sanoja yhdessä niillä kielillä, joita ryhmän lapset tarvitsevat ja käyttävät.

2. Lukemisen ilo: Luo positiivinen ja innostava ilmapiiri lukemista kohtaan. Anna lasten osallistua lukemiseen. Keskustelkaa tarinoista ja kannusta lapsia esittämään kysymyksiä ja ilmaisemaan mielipiteitään kirjoista ja luetusta omilla kotikielillään ja oppimisen kohteena olevalla kielellä.

3. Monikieliset kirjastot: Tutustu kirjaston monikieliseen tarjontaan ja kysy, miten kirjastoammattilainen voi auttaa eri kielisten lukumateriaalien löytämisessä. Monissa kirjastoissa on monikielisiä kokoelmia. Kerro niistä monikielisille perheille.

4. Kulttuuriset tarinat: Valitse kirjoja, jotka kertovat eri kulttuureista ja tarjoavat lapsille mahdollisuuden tutustua eri kielien ja kulttuurien monimuotoisuuteen. Tällaiset tarinat voivat herättää lasten myönteistä mielenkiintoa ja uteliaisuutta muita kieliä ja kulttuureja kohtaan.

5. Kielipelit ja -leikit: Käytä leikinomaisia tapoja harjoittaa lasten monikielistä lukutaitoa. Voit keksiä kielipelejä, kuten sanaristikoita tai sanapareja eri kielillä. Leikit ja pelit voivat innostaa lapsia harjoittelemaan lukemista eri kielillä ilman paineita.

6. Kielten ylläpitäminen: Kannusta lapsia ja heidän perheitään ylläpitämään kaikkia heille tärkeitä kieliä. Voit esimerkiksi rohkaista lasta keskustelemaan perheenjäsenten tai ystävien kanssa eri kielillä tai osallistumaan kieliryhmiin, jotka tukevat monikielistä vuorovaikutusta.

7. Asiantunteva tuki: Ole kiinnostunut lasten monikielisestä lukutaidosta ja tue heitä lukemisessa. Tarjoa apua, kun lapsi tai hänen perheensä kohtaa kielitaitoon liittyviä haasteita ja kannusta heitä jatkamaan lapsen monikielisen lukutaidon kehittymisen tukemista. Ohjaa vasu-keskusteluissa perheitä monikielisen lukuilon äärelle.

Kirjoittaja: Maiju Kinossalo, KM, väitöskirjatutkija, asiantuntija Edu-O-Matic

Vanhemman oppaat eri kielillä

Kerro vanhemmille monikielisen lukutaidon tukemisesta Vanhemman oppaan avulla. Se on vapaasti saatavilla useilla eri kielillä.

Tilaa uutiskirjeemme