Lukulahja lapselle -ohjelma tukee vauvaperheiden lukemista

Lukulahja lapselle -kirjakassi on perheelle arvokas lahja, jonka vain terveydenhoitaja voi antaa. Kasseja voi tilata maksutta neuvolassa jaettavaksi.

Lukukeskus on tuottanut Suomen Kulttuurirahaston tuella kirjakassin, joita neuvolat voivat jakaa vuosina 2019-2021 syntyville vauvoille seuraavan kolmen vuoden ajan. Kirjakassit suositellaan jaettavaksi alle 1-vuotiaiden neuvolatarkastuksissa.

Lukulahja lapselle -kirjakassi on saatavilla suomeksi ja ruotsiksi, saamenkielillä, somaliksi, arabiaksi, viroksi ja venäjäksi.

Lukulahja lapselle -ohjelma

Lukulahja lapselle on kolmevuotinen kirjakassiohjelma, jonka tavoitteena on tarjota tasavertaiset mahdollisuudet varhaislukemiseen kaikissa Suomen vauvaperheissä. Neuvoloissa jaettavan kirjakassin vaikutuksia perheiden lukutottumuksiin seurataan koko kolmen vuoden ajan Tutkimusyhtiö Innolinkin toteuttamalla vaikuttavuustutkimuksella.

Lukulahja lapselle -ohjelma 2019-21 on valmisteltu ja toteutettu Suomen Kulttuurirahaston myöntämällä rahoituksella sekä eduskunnan avustuksella.

Kirjakassin sisältö on laadittu yhteistyössä moniammatillisen asiantuntijaryhmän kanssa. Valmisteluun osallistui lastenkirjailijoita, kuvittajia, tutkijoita, kirjastoammattilaisia, sosiaalityöntekijä sekä THL:n neuvola-asiantuntija, tutkimuspäällikkö Tuovi Hakulinen.

Lukulahja lapselle- kirjakassi on jaettavana kaikissa Suomen kunnissa. Kirjakasseja jaetaan vuosina 2019-21 yhteensä 150 000 kappaletta.

Neuvolassa jaettava kirjakassi sisältää:

Lorulahja -runokirjan vauvalle ja vanhemmalle
Satulahjailtasatukirjan 3-5 -vuotiaille
Lue lapselle – lukumitan
Lorukortit
Kutsukortin kirjastoon

Lukulahja lapselle -ohjelma lisää lukemista vauvaperheissä

Neuvoloista saatava tieto lukemisen tärkeydestä ja laadukkaat kirjalahjat lisäävät lukemista vauvaperheissä. Terveydenhoitajat ovat tunnistaneet varhaislukemisen merkityksen lapsen ja koko perheen hyvinvoinnille. Myös vanhemmat toivovat, että neuvolassa muistutetaan lukemisen tärkeydestä ja jaetaan vauvaikäiselle sopivia kirjoja.

Lue lisää vaikuttavuustutkimuksen tuloksista

 

Jatkoa Lukukeskuksen jo aiemmin käynnistämälle neuvolayhteistyölle

Lukulahja lapselle -ohjelmalla halutaan mahdollistaa ääneen lukeminen kaikissa perheissä. Viimeisimmän lasten lukutaitoa vertailevan kansainvälisen PIRLS-tutkimuksen mukaan suomalaisten vanhempien asenne lukemista kohtaan on muuttunut kielteisemmäksi. Säännöllisellä ääneen lukemisella voi vaikuttaa lapsen kehitykseen sekä koko perheen hyvinvointiin ja vuorovaikutukseen. Yhteiset lukuhetket tukevat lapsen kielellisiä taitoja ja vahvistavat vanhemman ja lapsen välistä suhdetta. Lukemalla voi vahvistaa lapsen mielikuvitusta ja tunnetaitoja sekä tukea oppimista ja tulevaa koulunkäyntiä. Varhaislapsuuden lukukokemukset vaikuttavat ratkaisevasti myös myöhempiin lukutottumuksiin.

Tilaa kirjakassit neuvolaan

Neuvolat voivat tilata 2019-2021 syntyneille tai vielä syntyville vauvoille. Kirjakassien tilaaminen ja toimittaminen on neuvoloille maksutonta.

Huomioithan tilatessasi, että kirjakassit toimitetaan 20 kpl laatikoissa. Voit tilata kirjakassit myös useammassa erässä. Merkitse tilauslomakkeeseen haluamasi määrä kirjakasseja.

Saamenkieliset ja vähemmistökieliset kirjakassit voi tilata sähköpostitse luelapselle@lukukeskus.fi

Lisätietoa tilauksista Emmi Jäkkö, puh. 050 563 8998, luelapselle@lukukeskus.fi

Myös ruotsiksi

En läsgåva till barnet

Kassen innehåller en bok med rim och ramsor för spädbarn och en samling godnattsagor för barn i lekåldern.

Kirjakassi saamen kielillä

Lohkanskeaŋka mánnái

Rávvehagain sáhttá fargga oažžut sámegielat girjeseahka mánáide, go Lohkanskeaŋka mánnái -prográmma (su. Lukulahja lapselle) viidu maiddái sámegielaide.

Yleisimmillä vähemmistökielillä

Kirjoja omalla äidinkielellä

Lukulahja lapselle -kirjakassi on saatavilla myös arabiaksi, somaliksi, viroksi ja venäjäksi.

Tilauslomake

Tilaa Lukulahja lapselle -kirjakassit alla olevalla lomakkeella. Kirjakasseja voi tilata 2019-21 syntyville vauvoille. Kirjakassien tilaaminen ja toimittaminen on neuvoloille maksutonta. Kirjakassit toimitetaan suoraan neuvolaan, täytäthän siis käyntiosoitteen pelkän PL-osoitteen sijaan.

Merkitse tilauslomakkeeseen haluamasi kassien määrä. Kassit toimitetaan 20 kpl laatikoissa.

Saamenkielisiä ja vähemmistökielisiä kasseja voit tilata sähköpostitse osoitteesta luelapselle@lukukeskus.fi Kasseja on saatavilla pohjoissaameksi, inarinsaameksi, koltansaameksi sekä arabiaksi, somaliksi, viroksi ja venäjäksi. Kerro viestissäsi tarvitsemasi määrä kasseja kullakin kielellä.


Lisätietoa tilauksista Lukukeskus, puh. 050 410 7988, luelapselle@lukukeskus.fi

Olen lukenut ja hyväksyn tietosuojaselosteen *

Tilaa uutiskirjeemme