Monipuolinen paketti lukemisesta

Lukulahja lapselle -kirjakassi on perheelle arvokas lahja, jonka vain terveydenhoitaja voi antaa. Kasseja voi tilata maksutta neuvolassa jaettavaksi.

Lukukeskus on tuottanut Suomen Kulttuurirahaston tuella kirjakassin, joita neuvolat voivat jakaa vuosina 2019-2021 syntyville vauvoille seuraavan kolmen vuoden ajan. Kirjakassit suositellaan jaettavaksi alle 1-vuotiaiden neuvolatarkastuksissa.

Neuvolassa jaettava kirjakassi sisältää:

Lorulahja -runokirjan vauvalle ja vanhemmalle
Satulahjailtasatukirjan 3-5 -vuotiaille
Lue lapselle – lukumitan
Lorukortit
Kutsukortin kirjastoon

Kirjat tuotetaan suomeksi ja ruotsiksi, myöhemmässä vaiheessa myös yleisimmillä vähemmistökielillä.

Lukulahja lapselle -ohjelma on jatkoa Lukukeskuksen jo aiemmin käynnistämälle neuvolayhteistyölle

Lukulahja lapselle -ohjelmalla halutaan mahdollistaa ääneen lukeminen kaikissa perheissä. Viimeisimmän lasten lukutaitoa vertailevan kansainvälisen PIRLS-tutkimuksen mukaan suomalaisten vanhempien asenne lukemista kohtaan on muuttunut kielteisemmäksi. Säännöllisellä ääneen lukemisella voi vaikuttaa lapsen kehitykseen sekä koko perheen hyvinvointiin ja vuorovaikutukseen. Yhteiset lukuhetket tukevat lapsen kielellisiä taitoja ja vahvistavat vanhemman ja lapsen välistä suhdetta. Lukemalla voi vahvistaa lapsen mielikuvitusta ja tunnetaitoja sekä tukea oppimista ja tulevaa koulunkäyntiä. Varhaislapsuuden lukukokemukset vaikuttavat ratkaisevasti myös myöhempiin lukutottumuksiin.

Tilaa kirjakassit neuvolaan

Kirjakasseja voi tilata 2019 syntyneille tai vielä syntyville vauvoille. Kirjakassien tilaaminen ja toimittaminen on neuvoloille maksutonta.

Huomioithan tilatessasi, että kirjakassit toimitetaan 20 kpl laatikoissa. Voit tilata kirjakassit myös useammassa erässä. Merkitse tilauslomakkeeseen haluamasi määrä kirjakasseja.

Lisätietoa tilauksista Emmi Jäkkö, puh. 050 563 8998, luelapselle@lukukeskus.fi

Tilauslomake

Olen lukenut ja hyväksyn tietosuojaselosteen *

Tilaa uutiskirjeemme