Lukulahja lapselle -ohjelma tukee vauvaperheiden lukemista

Lukulahja lapselle -kirjakassi on perheelle arvokas lahja, jonka vain terveydenhoitaja voi antaa. Kasseja voi tilata maksutta neuvolassa jaettavaksi.

Lukukeskus on tuottanut kirjakassin, joita neuvolat voivat jakaa vauvaperheille. Kirjakassit suositellaan jaettavaksi alle 1-vuotiaiden neuvolatarkastuksissa.

Lukulahja lapselle -kirjakassi on tällä hetkellä saatavilla suomeksi ja ruotsiksi.

Lukulahja lapselle -ohjelma

Lukulahja lapselle on kirjakassiohjelma, jonka tavoitteena on tarjota tasavertaiset mahdollisuudet varhaislukemiseen kaikissa Suomen vauvaperheissä. Neuvoloissa jaettavan kirjakassin vaikutuksia perheiden lukutottumuksiin seurattiin ensimmäisten kolmen vuoden ajan Tutkimusyhtiö Innolinkin toteuttamalla vaikuttavuustutkimuksella.

Lukulahja lapselle -ohjelma on valmisteltu ja toteutettu Suomen Kulttuurirahaston myöntämällä rahoituksella (2019-2021) ja toimintaa on jatkettu eduskunnan avustuksella (2022 ja 2023).

Kirjakassin sisältö on laadittu yhteistyössä moniammatillisen asiantuntijaryhmän kanssa. Valmisteluun osallistui lastenkirjailijoita, kuvittajia, tutkijoita, kirjastoammattilaisia, sosiaalityöntekijä sekä THL:n neuvola-asiantuntija, tutkimuspäällikkö Tuovi Hakulinen.

Lukulahja lapselle- kirjakassi on jaettavana kaikissa Suomen kunnissa.

Neuvolassa jaettavan kirjakassin sisältö:

Lorulahja – runokirja vauvalle ja vanhemmalle
Satulahjailtasatukirja 3-5 -vuotiaille
Lue lapselle -lukumitta
Kutsukortti kirjastoon

Lukulahja lapselle -ohjelma lisää lukemista vauvaperheissä

Neuvoloista saatava tieto lukemisen tärkeydestä ja laadukkaat kirjalahjat lisäävät lukemista vauvaperheissä. Terveydenhoitajat ovat tunnistaneet varhaislukemisen merkityksen lapsen ja koko perheen hyvinvoinnille. Myös vanhemmat toivovat, että neuvolassa muistutetaan lukemisen tärkeydestä ja jaetaan vauvaikäiselle sopivia kirjoja.

Lue lisää vaikuttavuustutkimuksen tuloksista

Jatkoa Lukukeskuksen jo aiemmin käynnistämälle neuvolayhteistyölle

Lukulahja lapselle -ohjelmalla halutaan mahdollistaa ääneen lukeminen kaikissa perheissä. Viimeisimmän lasten lukutaitoa vertailevan kansainvälisen PIRLS-tutkimuksen mukaan suomalaisten vanhempien asenne lukemista kohtaan on muuttunut kielteisemmäksi. Säännöllisellä ääneen lukemisella voi vaikuttaa lapsen kehitykseen sekä koko perheen hyvinvointiin ja vuorovaikutukseen. Yhteiset lukuhetket tukevat lapsen kielellisiä taitoja ja vahvistavat vanhemman ja lapsen välistä suhdetta. Lukemalla voi vahvistaa lapsen mielikuvitusta ja tunnetaitoja sekä tukea oppimista ja tulevaa koulunkäyntiä. Varhaislapsuuden lukukokemukset vaikuttavat ratkaisevasti myös myöhempiin lukutottumuksiin.

Tilaa kirjakassit neuvolaan

Neuvolat voivat tilata Lukulahja lapselle -kirjakasseja jaettavaksi vauvaperheille. Nyt tilattavia kirjakasseja voi jakaa vuoden 2023 loppuun saakka. Kirjakassien tilaaminen ja toimittaminen on neuvoloille maksutonta.

Lisätietoa tilauksista: luelapselle(at)lukukeskus.fi

Myös ruotsiksi

En läsgåva till barnet

Kassen innehåller en bok med rim och ramsor för spädbarn och en samling godnattsagor för barn i lekåldern.

Vaikuttavuuskyselyn tuloksia

Yli neljännes perheistä alkoi lukea kirjakassin ansiosta

Neuvolasta kirjakassin saaneista perheistä kaksi kolmasosaa kertoo lukevansa lapselleen aiempaa enemmän kirjakassin seurauksena. Neuvoloiden terveydenhoitajista kaikki uskovat kirjakassin kannustavan perheitä lukemaan.

Tilauslomake

Tilaa Lukulahja lapselle -kirjakassit neuvolassa jaettavaksi vauvaperheille. Kirjakasseja voi jakaa vuoden 2023 loppuun saakka.

Kirjakassien tilaaminen ja toimittaminen on neuvoloille maksutonta.

Tilausten toimitusaika on noin 2-3 viikkoa.

Lisätietoa tilauksista: luelapselle@lukukeskus.fi

Olen lukenut ja hyväksyn tietosuojaselosteen *

Tilaa uutiskirjeemme