Toisen luokan Lukupolku

Tervetuloa toisen luokan lukupolulle! Kulkemalla Lukupolun askeleet lukuvuoden aikana vahvistat lasten lukuiloa.

Ennen Lukupolun aloittamista suosittelemme tutustumaan Näin käytät Lukupolkua  -sivuun.
Tämän sivun tehtävät tekstimuodossa: 2. luokan Lukupolku -tehtäväohjeet (pdf).
Tulosta tästä koko vihko: 2. luokan Lukupolku-vihko (pdf).

 

Tehtäväohjeet lukuvuodeksi:

ASKEL 1: Lukuilo ja lukuolo

Toiminta: Koulun taas alkaessa jaetaan lukemistapoja, kuvitellaan unelmien lukupaikkoja ja aloitetaan yhteinen lukumittari.

1. Pelatkaa pienryhmissä Värinauttien lukupeliä (punainen, joko tavutettu tai tavuttamaton).

2. Ideoikaa ja piirtäkää unelmien lukemispaikka tehtäväohjeen 1 mukaan (Lukuviikko).

3. Jakakaa lukupaikkaideoita luokan kesken ja laittakaa piirustukset esille. Olisiko luokkaan mahdollista rakentaa unelmien lukupaikkoja?

4. Alkakaa koota seinälle luetuista kirjoista ryhmän yhteistä ”lukumittaria”, kuten lukutoukkaa. Lisää ideoita Lukemisen lukujärjestyksen kohdassa ”Joka kuukausi: Järjestele luokan lukemisympäristö kuntoon”.

Tavoite: LUE MONIPUOLISESTI

ASKEL 2: Salaperäinen kirjailija

Toiminta: Kuka kirjoja kirjoittaa? Tiedonhakutehtävässä tutustutaan pareittain lastenkirjailijoihin ja heidän kirjoihinsa.

1. Valitkaa pareittain yksi kiinnostava (kotimainen) lastenkirjailija. Valitaan kiinnostavat kirjailijat luokan lukemista kirjoista tai Lukukeskuksen kirjailijapalvelusta hakemalla: https://kirjailijavierailut.lukukeskus.fi/kirjailijahaku/ – freetext=

2. Hakekaa tietoa kirjailijasta Lukukeskuksen kirjailijavierailupalvelusta, kustantamoiden sivuilta ja Wikipediasta. Käyttäkää apuna kysymyksiä ja kootkaa vastaukset kirjailijan etsintäkuulutukseen.

3. Keskustelkaa: Millaisia kirjoja minä kirjoittaisin, jos olisin kirjailija?

+ 4. Lisäpohdintatehtävä: Onko kirjailija sama asia kuin tarinan kertoja? (OV: ei, kirjailija yleensä keksii myös tarinan kertojan, jonka äänellä hän kirjoittaa tarinan. Kun kirjailija kirjoittaa, hän yleensä eläytyy kertomaan tarinaa jonkun toisen hahmossa.)

Tavoite: SUKELLA KIELEEN JA TARINAAN

Lisämateriaaleja: 

 

ASKEL 3: Oma kirjani

Toiminta: Jokainen pääsee tekemään oman kirjan! Kuvitetaan ja kirjoitetaan tarina leluhahmon seikkailuista.

1. Ottakaa tabletilla mahdollisimman erilaisia kuvia oppilaan haluamasta leluhahmosta koulun eri tiloissa, ulkona ja/tai sisällä. Hahmo voi olla esimerkiksi 1. luokalla tehty pehmolukukaveri (askel 1).

2. Kirjoittakaa oma tarina hahmon seikkailuista joko käsin tai koneella. Keksikää tarinalle myös nimi.

3. Kootkaa tekstit ja kuvat jokaisen omaksi kirjaksi, joko paperille tai digitaaliseen muotoon.

4. Pitäkää kirjojen esittelytilaisuus luokan kesken. Kuka kirjassa seikkailee ja mitä siinä tapahtuu? Vinkki: Jos haluaa antaa oman kirjan luettavaksi muille, ei kannata spoilata eli kertoa loppuratkaisua!

Tavoite: KERRO OMA TARINA

Lisämateriaaleja: 

ASKEL 4: Kirjavinkin arvoitus

Toiminta: Tehdään omasta kirjavinkistä parille runoarvoitus ja etsitään luokkaan piilotetut kirjat ratkaisemalla runon koodi.

1. Jakautukaa pareiksi. Jokainen valitsee lukemansa kirjan, jota haluaa suositella parille.

2. Piilottakaa kirjat luokkaan salaa parilta. Fyysisten kirjojen sijaan voidaan piilottaa myös paperilappu, jossa lukee kirjan nimi, tekijä ja päähenkilön nimi.

3. Askarrelkaa omat koodinpurkajat ja valitkaa niihin omat koodiavaimet (Hello Ruby*): https://s3.amazonaws.com/helloruby.com/FI/koodinpurkaja.pdf

4. Laatikaa parille omasta kirjasta salaiset runoarvoitukset koodinpurkajan avulla.

  1. Tee ensin runo. Runon täytyy sisältää: 1) kirjan päähenkilön nimi ja 2) vihje kirjan sijainnista luokassa. Käyttäkää runon tekemiseen runorobottia, joka tekee haikurunon sille syötetyistä sanoista (Yöstäjä): https://www.yostaja.fi/runorobotti
  2. Muuta oma runo koodiksi koodinpurkajalla (käytä omaa koodiavainta!). Käytä koodin kirjoittamisessa apuna emojeja tai symbolien nimiä. Yhteiset nimet symboleille aputiedostossa.

5. Antakaa oma runokoodi (ja koodiavain!) parille. Ratkaiskaa parin tekemä runoarvoitus ja etsikää luokasta oikea kirjavinkki! Pari voi antaa lisävihjeitä tarvittaessa.

Vinkki eriyttämiseen: Kirjoita koodiksi koko runon sijasta vain päähenkilön nimi ja vihje kirjan sijainnista.

*Linda Liukkaan Hello Ruby –kirjasarjaan perustuva koodinpurkaja-moniste sivustolta: https://www.helloruby.com/fi (luettu 19.1.2024)

Tavoite: LEIKI JA OPI LUKEMAAN

ASKEL 5: Meidän kirjapiiri

Toiminta: Harjoitellaan kirjakeskustelua ja lukukokemuksen jakamista kokoontumalla pienryhmissä kirjapiiriin.

1. Jaa lapset ryhmiin, jotka alkavat lukea samaa kirjaa. Ryhmät lukevat kirjaa samaan tahtiin koulussa ja lukuläksynä. Tarvittaessa voit lukea ryhmälle kirjaa ääneen tai kuunnella äänikirjana.

2. Keskustelkaa ryhmissä yhteisestä kirjasta kolme kertaa kirjapiirissä: kirjan alun jälkeen, keskivaiheilla ja koko kirjan lukemisen jälkeen. Auta opettajana jakamaan kirjat kolmeen sopivaan osaan.

Ensimmäinen kirjapiiri (alun lukemisen jälkeen):

  • Mitä tiedätte kirjan henkilöistä ja tapahtumapaikasta?
  • Piirtäkää yhteinen kuva kirjan päähenkilöstä. Kirjoittakaa henkilön ympärille häntä kuvaavia sanoja tai lauseita.

Toinen kirjapiiri (kirjan keskivaiheilla):

  • Mitä uutta tai yllättävää kirjassa on tapahtunut viime kirjapiirin jälkeen?
  • Tehkää yhteinen kartta kirjan kaikista henkilöistä: Piirtäkää keskelle päähenkilö. Piirtäkää siitä viivoja muihin hahmoihin ja kirjoittakaa ylös, kuka hahmo on (päähenkilön kaveri, äiti, kaukainen sukulainen, lemmikki) tai merkitkää hahmojen suhteita symboleilla, esimerkiksi salama = vihollinen, kukka = kaveri, sydän = erityisen rakas henkilö.
  • Kirjoita tai piirrä postikortti tai kirje jollekin kirjan henkilölle.

Kolmas kirjapiiri (koko kirjan lukemisen jälkeen):

  • Kertokaa toisillenne, mikä on jokaisen mielestä paras/hauskin/jännittävin kohta kirjassa.
  • Mitä mieltä olitte kirjan loppuratkaisusta? Keksittekö, millä muilla tavoilla tarina olisi voinut loppua?
  • Lopuksi: Kuinka monta tähteä antaisitte kirjalle?

3. Kertokaa kaikkien kirjapiirien jälkeen ryhmissä muille kirjan lukukokemuksesta ja esitelkää kirjaa muille.

Jatkoehdotus: Kuka tai mikä on suosikkihahmosi? Esittäkää suosikkihahmoanne ryhmässä ja tehkää pieni esitys, jonka halukkaat ryhmät esittävät muulle luokalle.

Kirjapiirin tehtäväohjeissa on sovellettu Lukupiiri ykkösille -materiaalia (Helsingin yliopisto).

Tavoite: KERRO LUKUKOKEMUKSESTASI

ASKEL 6: Lukupiknik

Toiminta: Lukukauden lopulla pidetään yhteinen lukupiknik, jossa jokainen saa lukea itse valittuja kirjoja eväiden kera.

1. Anna oppilaiden valita itseään kiinnostavia kirjoja lukupiknikiä varten. Ottakaa mukaan eväitä nyyttikestiperiaatteella.

2. Lukekaa yhdessä mukavassa paikassa joko sisällä tai ulkona koko iltapäivän ajan. Kirjoista juttelukin on sallittua! Voitte sopia yhdessä, että nyt luetaan hiljaa esimerkiksi puoli tuntia, ja sen jälkeen saa jutustella.

Jatkoehdotus: Pienemmille ääneen lukeminen, jos yhteistyö päiväkodin kanssa on mahdollista. On hyvä huomioida, että ikäeroa ja siten eroa lukusujuvuudessa on tarpeeksi. Esimerkkitoteutus: Isommat oppilaat valitsevat pareittain kirjat ja esittelevät ne vuorotellen pienempien ryhmälle. Jokainen pieni saa valita, mitä kirjaa haluaa mennä kuuntelemaan ääneen luettuna.

Tavoite: KIINNOSTU KIRJASTA

Lisämateriaaleja: 

 

Olet saapunut esi- ja alkuopetuksen Lukupolun loppuun. Pienten lukijoiden matka jatkuu tästä eteenpäin!

 

Lukemisen lukujärjestys

Lukijan matka jatkuu tästä! Hyödynnä lukemisen lukujärjestystä Lukupolun rinnalla ja jatkossakin myöhemmillä luokilla.

Tilaa uutiskirjeemme