Fakta om läsning

Grunden för barnets språk- och talutveckling ligger i det tidiga samspelet mellan barnet och föräldrarna. I artikelbanken hittar du artiklar och forskning om läsningens betydelse för barn i lika åldrar.

Beställ nyhetsbrev