Fakta om läsning

Grunden för barnets språk- och talutveckling ligger i det tidiga samspelet mellan barnet och föräldrarna.

Beställ nyhetsbrev