För rådgivningar

OBS! Programmet En läsgåva till barnet fortsätter år 2022!
Riksdagen fattade ett beslut i ärendet 20.12.2021 och Undervisnings- och kulturministeriet beviljade finansiering 16.3.2022.

Då finansieringen av programmet ändras, är vi tvungna att lägga om verksamheten innan vi kan fortsätta behandla beställningarna. Det politiska läget i Europa har minskat tillgången på papper och försvårat logistiken. Vi hoppas att vi kan sätta igång med distributionen av materialet i augusti 2022.

Vi informerar barnrådgivningarna om hur projektet fortskrider så fort det är möjligt. De beställningar som rådgivningarna har skickat in finns bevarade och vi skickar försändelserna så fort vi kan. Vi beklagar dröjsmålet.

Tack till alla aktiva barnrådgivningar för att ni är med! De effekter programmet haft och den fortsatta finansieringen vore inte möjlig utan en engagerad hälsovårdspersonal som delat ut kassarna. Tack vare er har mer än 150 000 kassar delats ut åren 2019-2021.
TACK TILL ER ALLA!

Jag har läst och godkänner integritetspolicyn *

Beställ nyhetsbrev