För barnrådgivningar

Beställ En läsgåva till barnet-kassar att dela ut till familjer på barnrådgivningar. Rekommendationen är att bokkassarna delas ut till under 1-åringar i samband med rådgivningsbesöken.

Det är kostnadsfritt för barnrådgivningarna att beställa kassarna, de distribueras gratis.
Mer info om beställningar: luelapselle(at)lukukeskus.fi

BESTÄLLNING

DISTRIBUTIONSTIDEN ÄR CA 2-3 VECKOR.

Jag har läst och godkänner integritetspolicyn *

Beställ nyhetsbrev