Om projektet

Läs för barnet -projektets målsättning är att inspirera föräldrar till små barn att läsa högt för barnen.

Genom att regelbundet läsa högt för barnet, kan man utveckla barnets ordförråd, stöda utvecklingen av emotionella färdigheter och avgörande påverka skolframgång och läskunnighet. Grunden för läskulturen och läskunnigheten skapas redan i den tidiga barndomen. Föräldrarnas betydelse för barnets läskunnighet är mest avgörande innan barnet kan läsa själv.

Läs för barnet -projektet består av webbsidorna och mångsidiga material, som uppmuntrar till läsning.

Läs för barnet utvidgades år 2019 till programmet En läsgåva till barnet. Barnrådgivningar delade ut bokkassar till alla barn födda åren 2019-2021. Åren 2019-2021 finansierades projektet av Suomen Kulttuurirahasto, verksamheten fortsätter åren 2022 och 2023 med budgetmedel från riksdagen.

Programmet En läsgåva till barnet fick Barnboksinstitutets Onnimannipris år 2022 för sitt imponerande arbete för tidig högläsning. Barnrådgivningar kan kostnadsfritt beställa bokkassarna. Distributionen är också gratis.

Användning av Läs för barnet -innehåll

Läs för barnet är en webbplats som upprätthålls av Läscentrum. Läroinrättningar, bibliotek, hälsovård och medier får fritt använda webbplatsens innehåll. Man bör ange Läscentrum och Läs för barnet som källa då man delar och hänvisar till innehållet. Läscentrum har upphovsrätt till bilderna. Man får inte kopiera eller använda bilderna utan tillstånd.

Kontaktuppgifter

Läs för barnet -projektet administreras av Läscentrum.

Mer info om beställningar:
luelapselle(at)lukukeskus.fi

Beställ nyhetsbrev