Om projektet

Läs för barnet -projektets målsättning är att inspirera föräldrar till små barn att läsa högt för barnen.

Genom att regelbundet läsa högt för barnet, kan man utveckla barnets ordförråd, stöda utvecklingen av emotionella färdigheter och avgörande påverka skolframgång och läskunnighet. Grunden för läskulturen och läskunnigheten skapas redan i den tidiga barndomen. Föräldrarnas betydelse för barnets läskunnighet är mest avgörande innan barnet kan läsa själv.

Läs för barnet -projektet består av webbsidorna och mångsidiga material, som uppmuntrar till läsning.

Läs för barnet utvidgades år 2019 till programmet En läsgåva till barnet. Bokkassen En läsgåva till barnet delades ut till alla barn födda. Barnrådgivningarna delar nu ut kassar till barn födda 2023 i samband med rådgivningsbesöken.

 

Kontaktuppgifter

Läs för barnet -projektet administreras av Läscentrum.

Mer info om beställningar:
luelapselle@lukukeskus.fi

Beställ nyhetsbrev