Innehåll och material som stöd för läsfostran

Vi har producerat mångsidigt material för barnrådgivning, småbarnsfostran och bibliotekspersonal.

Läsmått

Läsmåttet påminner om att läsning är viktigt

Läsmåttet har samlat fakta om läsning och den språkliga utvecklingen hos barn i olika åldrar. Varför är det viktigt att läsa redan för en nyfödd? Hur kan man påverka talutvecklingen genom läsning? Hur kan man sporra barnets fantasi? Hur kan läserfarenheter i den tidiga barndomen underlätta skolgången?

Handbok för proffs

Handbok för proffs

Handboken är skapad som stöd för proffs inom mödrarådgivning och småbarnspedagogik.

Broschyrer på olika språk

Fakta på invandrarspråk

Fakta om betydelsen av högläsning för barn på 15 olika språk.

Beställ nyhetsbrev