Innehåll och material som stöd för läsfostran

Vi har sammanställt en handbok för proffs inom mödrarådgivning, småbarnspedagogik och dylika områden. Handboken för proffs innehåller kortfattad information om läsning och läskunnighet samt betydelsen av högläsning. Handboken för proffs kan beställas via luelapselle@lukukeskus.fi

Läsmått

Läsmåttet påminner om att läsning är viktigt

Läsmåttet har samlat fakta om läsning och den språkliga utvecklingen hos barn i olika åldrar. Varför är det viktigt att läsa redan för en nyfödd? Hur kan man påverka talutvecklingen genom läsning? Hur kan man sporra barnets fantasi? Hur kan läserfarenheter i den tidiga barndomen underlätta skolgången?

Handbok för proffs

Handbok för proffs

Handboken är skapad som stöd för proffs inom mödrarådgivning och småbarnspedagogik.

Broschyrer på olika språk

Fakta på invandrarspråk

Fakta om betydelsen av högläsning för barn på 15 olika språk.

Beställ nyhetsbrev