Låt barnet bekanta sig med barnböcker och bibliotek

En bok aktiverar, lugnar ned och breddar ordförrådet.

Spädbarnets syn utvecklas efterhand. Ett några månader gammalt barn ser redan alla primärfärger och ett nio månader gammalt barn förstår kopplingen mellan en bild och sakerna den presenterar. Därför är det motiverat att börja läsa regelbundet för barnet i god tid före ettårsdagen!

Spädbarn fäster blicken vid enkla figurer med stora kontraster, till exempel sådana som har starka konturer och böjda former. Därför är figurerna i småbarnspekböcker i stadig kartong ofta tydliga, enkla och färglagda i starka färger.

Till en början är boken mer som en leksak, som barnet smakar och luktar på. Spädbarnet bekantar sig med allt hen möter via munnen, så de första böckerna mumsas oftast flitigt i bitar. Föräldrarna får acceptera, att böckerna inte hålls i gott skick så länge.

Det är bra att skaffa egna böcker till barnet. Böckerna kan ha en egen korg bredvid leksakerna. Eller så kan de placeras lockande i bokhyllan så att pärmen är synlig.

Vuxna är förebilder

Vuxna fungerar som förebilder och visar hur man håller i en bok och hur man vänder blad.

Hemmets egna bokurval kan med fördel fyllas på med pekböcker lånade från biblioteket. Man kan börja med regelbundna besök till biblioteket redan med ett litet barn.

När barnet sträcker fram en bok mot en vuxen, är det en klar signal: läs för mig, sitt ner med mig så vi kan njuta av närheten, bilderna och sagan tillsammans. En lugn lässtund utan brådska och oljud laddar både barnets och den vuxnas batterier. Den vuxnas intonationer och avslappnade läsning signalerar kärlek och omsorg gentemot barnet.

Man kan sprida ut lässtunder längs med dagen. Varje familj kan skapa sina alldeles egna rutiner för gemensamma lässtunder.

Åldersanpassade pek- och bilderböcker berikar barnets ordförråd redan då barnet inte själv ännu aktivt producerar tal. Pekböcker förstärker anknytningen och samspelet mellan barn och vuxen.

Det vardagliga talspråket kan ibland vara kortfattat och förenklat, och det är därför viktigt att barnet får mångsidiga smakbitar av språket och dess nyanser via högläsning av olika böcker.

Med ett barn på cirka ett år kan man så småningom ta för vana att på kvällen läsa och titta på en kort bok. Det lugnar ned barnet för sömn efter dagens fartfyllda lekar. Precis innan somnandet kan man också ta till rim och ramsor eller en sång.

Vardagens små utmaningar – irritation, trötthet, trots – kan man släta ut genom att fånga barnets uppmärksamhet med en bok. Man kan också vänja barnet vid att nu och då bläddra i en bok på egenhand. I vagnen eller kärran kan man ha med sig en liten pekbok, som barnet själv kan undersöka. Ett litet barn njuter också av böcker med luckor, som gömmer nya bilder bakom sig.

De små och färggranna pekböckerna är samtidigt också en sorts encyklopedier för småbarn: de presenterar hemmets vardagliga föremål och dagliga rutiner, till exempel inne- och utelekar, butiksbesök och gemensam tid med familjen.

Hemspråket är viktigt

Det är viktigt, att föräldrarna under lässtunderna använder sitt eget hemspråk. Enkla pekböcker med få ord kan fabuleras på det egna hemspråket och via mångspråkiga bibliotek kan man beställa läsning på hemspråket.

Högläsning av pekböcker kan till en början kännas mekaniskt för en vuxen: man tittar tillsammans med barnet på bilderna och den vuxna namnger föremålet eller aktiviteten på bilden. När man upprepat detta tillräckligt många gånger, vill barnet själv delta: hen kan låta eller gestikulera och på så sätt kommentera det hen ser, och då föds en ömsesidigt givande lässtund!

PÄIVI HEIKKILÄ-HALTTUNEN
FT, dosentti, Tampereen yliopisto

Översättning: Lukukeskus

Beställ nyhetsbrev