Högläsning påverkar barnets läsvanor

Högläsning har bevisats vara det enda effektiva sättet att påverka barnets läsvanor. Tysklands mest centrala läskunnighetsorganisation Stiftung Lesens forskningschef Dr. Simone C. Ehmig berättade om betydelsen att läsa för barn under sitt besök i Finland.

Tysklands mest centrala läskunnighetsorganisation Stiftung Lesens forskningschef Dr. Simone C. Ehmig besökte Finland och presenterade en undersökning, som kommit fram till att 73 miljoner vuxna i Europa har dåliga eller bristfälliga läs- och skrivfärdigheter. Det lönar sig att börja utveckla läskunnigheten redan med spädbarn, innan de själva lär sig läsa. Då kan man använda sig av högläsning. Redan 15 minuter högläsning om dagen räcker.

Föräldrarnas utbildningsnivå går lätt i arv, men läsning är ett bra sätt att bryta socioekonomiska gränser. Barn, som man läst för, får bättre vitsord i skolan. De berättar också mer ofta, att läsning är roligt och att de läser en eller fler böcker per vecka. Ehmig förklarade, att högläsning gör läsningen bekant för barnet. Speciellt ser man en skillnad i läsiver bland pojkar, som man läst för, och pojkar, som man inte läst för. Dessutom har barn, som man läst för, utvecklat en större förmåga för empati. Barnen får rollmodeller och lär sig om människans natur och beteende, då de lyssnar på berättelser.

Ehmig påminde om att högläsning inte bara handlar om att vara tyst och lyssna, då den andra läser, utan också om tankeutbyte i familjen. Även föräldrarna har nytta av högläsningen som en upplevelse av samvaro. Utanför familjen kan man erbjuda högläsning till exempel i skolor, daghem och på bibliotek.

Ehmig betonade, att man inte kan börja läsa för tidigt för barnet och att det lönar sig att hålla kvar högläsningen i vardagen, även när barnet själv lärt sig läsa. Det kan annars bli frustrerande för barnet, som vant sig vid att höra rätt invecklade texter, men som själv måste börja med mycket enkla texter, då hen övar sig på att läsa själv. Man kan med fördel fortsätta läsa för barnet så länge man vill. Ett bra sätt att uppmuntra till läsning är till exempel att ge en bok som gåva till föräldrarna, då ett barn föds.

Digitaliseringen för med sig utmaningar för läsning, men samtidigt ger den också nya möjligheter. Under seminariet reflekterade man över ljudböcker. Ljudböcker ersätter inte läsning och högläsning, men de kan locka till läsning. Digitala apparater kan annars också vara till nytta för läsning. Stiftung Lesen har till exempel en webbplats, som varje vecka erbjuder föräldrar nytt material att läsa. Det finns också olika appar, som stöder läsning.

Ladda ner Ehmigs presentation om högläsning (på engelska, pdf)

 

Beställ nyhetsbrev