Barnfamiljers läsning stöds med läskassar
som delas ut vid barnrådgivningarna

Läsgåvan delas ut på ett jämlikt sätt på alla minoritetsspråk vid barnrådgivningarna i alla kommuner i Finland.

Läscentrums flerspråkiga projekt för att stöda barnfamiljers läsning uppmärksammas i Helsingin Sanomat 12.3.2021

“Barnfamiljers läsning stöds med läskassar som delas ut vid barnrådgivningarna.

Läsgåvan delas ut på ett jämlikt sätt på alla minoritetsspråk vid barnrådgivningarna i alla kommuner i Finland.

Hälsovårdarna är medvetna om högläsningens betydelse för barns utveckling. Läsning stimulerar barns språkfärdigheter och interaktionen mellan barn och föräldrar. Högläsning är ett effektivt sätt att stärka den här livsviktiga samverkan.

Barnfamiljernas läsning har de senaste två åren fått stöd av bokprojektet En läsgåva till barnet. Bokkassarna som delas ut av barnrådgivningarna har som mål att öka läsningen i familjerna redan från barnets första tid. Bokkassarna delas ut till hela åldersklassen, på alla minoritetsspråk och i samtliga kommuner i Finland.

Enligt en undersökning Läscentrum lät göra är hälsovårdarnas erfarenheter av att dela ut materialet mycket uppmuntrande. Mer än hälften av föräldrarna önskade sig mer information om läsningens betydelse av barnrådgivningarna.

Familjerna kan hitta sätt att behandla problem och bekymmer i familjen i barnlitteraturen. Gemensamma lässtunder med barn och föräldrar har en läkande effekt.

Internationell forskning visar också att läsgåvor som delas ut till familjerna ökar läsningen och förbättrar kommunikationen i familjerna.

Hälsovårdarna och barnfamiljerna önskar samstämmigt att bokprogrammet blir en del av arbetet vid barnrådgivningarna. Det hoppas vi också.”

Läscentrums utvecklingschef Emmi Jäkkö
Tuovi Hakulinen, docent och forskningschef vid THL i Helsingin Sanomat

 

Beställ nyhetsbrev