Fånga barnens nyfikenhet och koncentration

Ibland kan det vara svårt för barnet att koncentrera sig på högläsning. Barnet behöver inte alltid orka koncentrera sig, men den vuxna kan hjälpa barnet att fördjupa sig i läsningen med några enkla knep.

En praktisk utmaning kan vara att lugna högläsningsstunden och samla barnens fokus. Men de facto utvecklar högläsningen i sig barnens självregleringsförmåga. Tänk också på:

1. En engagerad och inlevelsefull läsning gör högläsningsstunderna inspirerande för barnen och stöder barnens förståelse och fokus.

2. Förbered barnen genom att tillsammans smaka på obekanta ord före läsningen.

3. Gör högläsningsstunden till en ofta återkommande rutin i verksamheten.

4. Anpassa stunden till barnen och situationen. Börja med kortare stunder och förläng enligt barnens ork och engagemang.

5. Visuellt stöd stöder barnets förståelse och fokus genom att aktivera flera sinneskanaler. Visuellt stöd kan vara bildstöd, tecken som stöd eller rekvisita i form av konkreta föremål, som representerar centrala begrepp i texten.

Fina lässtunder!

Johanna Sallinen, sakkunnig, språkutvecklande verksamhet och småbarnspedagogik, Folkhälsan

Nea Kronberg, sakkunnig, läsning och specialpedagogik, Folkhälsan; projektforskare, Niilo Mäki Institutet

Hitta lästips för alla åldrar

Lästips, som sammanställts av sakkunniga, hjälper dig hitta lämplig läsning för barn i olika åldrar. Mångsidiga lästips inspirerar både barn och vuxna.

Beställ nyhetsbrev