Läsmåttet påminner om att läsning är viktigt

Läsmåttet har samlat fakta om läsning och den språkliga utvecklingen hos barn i olika åldrar. Varför är det viktigt att läsa redan för en nyfödd? Hur kan man påverka talutvecklingen genom läsning? Hur kan man sporra barnets fantasi? Hur kan läserfarenheter i den tidiga barndomen underlätta skolgången?

En nyfödd är en vaken lyssnare

Nära familjemedlemmars bekanta röster, deras varierande rytm och takt matar barnets språksinne. Det bästa föräldrar kan ge sitt barn är ett rikt modersmål.

Halv-åringen intresserar sig för boken som för en leksak

Barnet doftar, smakar och river i boken. Den första bokens tydliga gestalter och granna färger väcker intresse. De dagliga rutinerna sköts smidigt med hjälp av ramsor.

1-åringen älskar dagliga lässtunder

Rytmiska rim och vilda lekramsor är manna för barnets hjärna och talutveckling. En kort lässtund eller vaggsång lugnar ner in för nattsömnen.

2-3-åringen snappar upp nya ord

Lässtunderna blir mer kommunikativa när den vuxna frågar barnet vad han eller hon ser på bilderna. När koncentrationsförmågan blir bättre kan man byta från pekböcker till bilderböcker.

4–5-åringen lär sig livets alfabet av sagorna

I bilderböcker, sagor och berättelser kan man vara rädd under trygga omständigheter. Känslorna får blomma. Dikter och ramsor lockar barnet till egna ordlekar.

6-åringen svävar redan på fantasins vingar

Barnet har tålamod att lyssna på längre berättelser med färre illustrationer. Diskussioner om det man läst tillsammans är givande också för den vuxna.

7-åringen tar bokstäverna och boken i besittning

Barnet intresserar sig för bokstäver och vill läsa. Att lära sig läsa är en färdighet som är värd att fira. Vuxnas och barns gemensamma lässtunder är viktiga också i framtiden.

 

Läsmåttet delas ut som en del av läskassen En läsgåva till barnet. Du kan göra förfrågningar för att lägga fram på bibliotekens barnavdelningar på adressen: luelapselle(at)lukukeskus.fi

Beställ nyhetsbrev