Ett mångsidigt paket om läsning

En läsgåva till barnet -bokkassen är en värdefull gåva till familjen och kan bara ges av en hälsovårdare.

Läscentrum har producerat en bokkasse, som rådgivningarna kan dela ut till familjer. Rekommendationen är att bokkassarna delas ut till under 1-åringar i samband med rådgivningsbesöken.

Bokkassen som delas ut av rådgivningen innehåller:

Liten – en diktbok för baby och förälder
Sagor för små – en bok med kvällssagor för 3-5 -åringar
Läs för barnet – läsmått
Kort med ramsor
Inbjudan till biblioteket

Böckerna produceras på finska och svenska.

 

En läsgåva till barnet -programmet är en fortsättning på det samarbete Läscentrum tidigare påbörjat med rådgivningarna.

En läsgåva till barnet -programmet vill ge alla familjer en möjlighet att läsa högt för barnet. Enligt den senaste PIRLS-undersökningen, som jämför barns läskunnighet internationellt, har finländska föräldrars inställning till läsning blivit mer negativ. Genom regelbunden högläsning, kan man påverka barnets utveckling samt hela familjens välmående och samspel. Gemensamma lässtunder stöder barnets språkliga kunskaper och förstärker förhållandet mellan förälder och barn. Genom läsning kan man utveckla barnets fantasi och emotionella färdigheter samt stöda inlärning och skolstarten. Erfarenheter av läsning i den tidiga barndomen har också en avgörande inverkan på senare läsvanor.

 

Beställ En läsgåva till barnet -kassar

Beställ En läsgava till barnet -kassar att dela ut till familjer på barnrådgivningar. Rekommendationen är att bokkassarna delas ut till under 1-åringar i samband med rådgivningsbesöken.

Det är kostnadsfritt för barnrådgivningarna att beställa kassarna, de distribueras gratis.

 

Beställ nyhetsbrev