Lukupolku esihenkilöille:
näin tuet lukevaa kulttuuria

Varhaiskasvatuksen johtajat ja rehtorit ovat merkittävässä roolissa varmistamassa, että lukeminen ja lukutaito ovat osa päiväkotien ja koulujen arkea ja että jokaisella lapsella on mahdollisuus kasvaa lukijuuteen koulupolun alkumetreiltä saakka. Tälle sivulle on koottu tietoa esi- ja alkuopetuksen lukupolkumallista. Lukupolku tukee lapsen lukijuutta ja lukutaidon kehittymistä varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen nivelvaiheessa.

Lukupolun kyselyt opettajille:

Alkukartoituskysely Vantaan esi- ja alkuopetuksen opettajille 2023: Tutustu kyselytuloksiin.

Oman äidinkielen opettajien kyselyn 2023 ja fokushaastatteluiden 2024 tulosten koontiartikkeli.

Palautetta Lukupolusta kerätään toukokuun 2024 loppuun asti. Kaikki 5.5. mennessä vastanneet opettajat osallistuvat arvontaan, josta voi voittaa kirjailijavierailun omalle ryhmälle. Vantaan esi- ja alkuopetuksen opettajat voivat vastata palautekyselyyn tällä lomakkeella.

Mikä lukupolkumalli?

Lukupolkumalli on Lukukeskuksen ja Vantaan tuottama maksuton materiaali, joka on tarkoitettu esiopetuksen sekä 1. ja 2. luokan kirjallisuuskasvatuksen tueksi. Lukupolun tavoitteena on tukea lukemisen kulttuurin ja lasten lukuinnon jatkuvuutta esi- ja alkuopetuksen nivelvaiheen yli, lisätä lukemista systemaattisesti päiväkodin ja koulun arkeen ja ohjata opettajia perheiden lukemisen lisäämiseen. Lukupolku johdattaa yhteisölliseen lukevaan elämäntapaan, jossa kirjat ja lukeminen ovat yhteinen puheenaihe ja harrastus.

Vantaan esihenkilöiden kehittämispäivä huhtikuussa 2024: Lukupolun esittelydiat – tulossa

Tietoa Lukupolusta

Näin käytät Lukupolkua (opettajalle)

Lukupolkumalli ja tehtäväohjeet: luelapselle.fi/lukupolku

Lukemisen lukujärjestys päiväkodin johtajille ja rehtoreille

Helppo muistilista esihenkilöille lukevan arjen ylläpitämiseen työyhteisössä.

Tutustu lukemisen lukujärjestykseen ja tulosta muistutukseksi seinälle: Lukemisen lukujärjestys esihenkilöille.

Lue lapselle -sisältöjä varhaiskasvatukseen

Opas vanhemmille 19 eri kielellä (kokeile myös alkuopetukseen)

Varhaiskasvatuksen ammattilaisen opas

Video ääneen lukemisen merkityksestä

Materiaalit vanhempainiltaan (sopii myös alkuopetukseen)

Tutkittua tietoa: Miksi lukemista ja lukuinnostusta on tärkeää tukea esi- ja alkuopetuksen nivelvaiheessa?

  • Lukemistottumukset luodaan varhain. Ne vaikuttavat lukemaan oppimiseen pitkään siten, että pitkäjänteinen kaunokirjallisuuden lukeminen koulun alusta lähtien näyttää ennustavan etevintä lukusujuvuutta ja luetun ymmärtämisen taitoja peruskoulun lopussa.
  • Kaunokirjallisuuden lukeminen on yhteydessä parhaaseen lukutaitoon. Kuitenkin myös muiden pidempien tekstien lukeminen on hyödyllistä.
  • Kodin lukutottumukset vaikuttavat jopa aiempaa enemmän lasten lukutaidon kehittymiseen.
  • Kirjojen runsas määrä lapsuudessa vaikuttaa osaamiseen vielä aikuisuudessakin myöhemmin hankitusta koulutuksesta riippumatta.
  • Oman äidinkielen hyvä hallinta luo paitsi perustan omien tunteiden, ajatusten ja identiteetin muodostumiselle, tukee myös uuden kielen, kuten suomen oppimista.

Nämä ja lisää tuoretta tutkittua tietoa lukemisesta: 10 faktaa lukemisesta 2024 / 10 fakta om läsning 2024

Tutustu myös: 5 faktaa lasten ja nuorten lukemisesta

Tilaa uutiskirjeemme