Gemensamma lässtunder – lätta tips för hela familjen!

Gemensamma lässtunder är den bästa omsorgen. Stunderna tillsammans med berättelser är en gåva för barnets framtid.

Tips för gemensamma lässtunder

Vill ni ha omväxling, nya idéer eller läsrutiner i familjens lässtunder? Läs våra tips!

Lästips

Här hittar du boktips för barn i olika åldrar och för många sorters vardagssituationer. Böcker hjälper att hantera känslor.

Rim och ramsor

Du hittar kära, traditionella verser i versbanken. Rimmen och ramsorna passar för många ögonblick i vardagen, när ni reser eller väntar på något. Läs verserna från skärmen eller skriv ut dem för att glädja dig och ditt barn i vardagen.

Forskningsresultat om läsning

Fakta om betydelsen av högläsning för barn

En guide för föräldrar på 19 olika språk.

10 fakta om läsning - faktapaket 2024

Färska forskningsresultat om barns, ungas och vuxnas läsning i Finland.

Fem fakta om barns och ungdomars läsning

Aktuell forskning om barns och ungdomars läsning och läskompetens.

Berätta om era lässtunder: #läsförbarnet #läshemma #enkvartomdagen är #enkvarttillsammans

Beställ nyhetsbrev