Läsning stöder samspel

Grunden för barnets språk- och talutveckling ligger i det tidiga samspelet mellan barnet och föräldrarna. Barnets språk och tal utvecklas, då man är tillsammans med barnet, talar med hen, lyssnar på hen och svarar till hen.

Grunden för barnets språk- och talutveckling ligger i det tidiga samspelet mellan barnet och föräldrarna. Barnets språk och tal utvecklas, då man är tillsammans med barnet, talar med hen, lyssnar på hen och svarar till hen. Sång, ramsor, berättelser och läsning stöder den här utvecklingen i spädbarns- och lekåldern. Läsning för barnet stöder förutom tal- och språkutvecklingen också fantasin och hantering av känslor samt senare framgång i skolan.

Läsning hjälper barnet att fantisera saker; ordförrådet växer snabbt och blir till slut mångdubbelt i jämförelse med barn, som inte fått ta del av högläsning. Enligt undersökningar förstärks barnets inlärningsfärdigheter i skolan av att hen fått ta del av högläsning. Barnet får också mer självsäkerhet och klarar sig bättre i grupp, än ett barn som inte fått ta del av högläsning. Om barnet får höra en godnattsaga, sover hen längre om natten. Läsning av böcker och berättelser ökar barnets kommunikationsfärdigheter och lägger grunden för fortsatt läsning som vuxen. Om barnet ser sina föräldrar läsa, främjar det också barnets läsintresse.

Rådgivningen aktiverar barnets uppväxtmiljö för att stöda läsning

Mödrarådgivningen stöder familjer i utvecklingen till föräldraskap. Föräldrarna får information om bland annat vikten av sinnebilder, tidigt samspel, spädbarnsvård, amning, spädbarnets gråt, sömn och betydelsen av rutiner. De blivande föräldrarna får höra, att det viktigaste för barnet är att hen har en förälder, som håller barnet i famnen, svarar sensitivt på barnets signaler och anknyter till barnet.

På barnrådgivningen följer man med barnets utveckling och diskuterar under hälsokontrollerna proaktivt utvecklingsskedena med föräldrarna. När barnet fötts stöder rådgivningens hälsokontroller samspel, dvs. samvaro med barnet, och också användningen av förälderns eget modersmål från första början. Barnets grundtrygghet byggs under de första åren upp av de upplevelser, då man blir sedd, hörd och vårdad enligt sina personliga behov. Rådgivningens personal handleder föräldrarna under varje besök i frågor kring utvecklingen av barnets språk och tal enligt ålder och behov.

Föräldrarnas betydelse är avgörande

Föräldrarna får veta, att redan ett spädbarn njuter av pekböcker och böcker med ramsor. Barnet njuter av berättelser och orkar lyssna, då en vuxen läser eller berättar olika historier för hen. Ur barnets perspektiv uppfyller högläsningen flera behov på en och samma gång: behoven av närhet, av att göra något tillsammans, av en delad upplevelse av glädje och spänning samt inlärning av ord, språk och tal.

Föräldrarnas betydelse för barnets läskunnighet är avgörande innan barnet själv lär sig läsa. Föräldrarnas, mor- och farföräldrarnas samt andra närståendes intresse för böcker och läsning skapar en positiv inställning och en grund för läskunnigheten. Enligt undersökningar är det bara en fjärdedel av föräldrar som ofta läser för sina barn. Det lönar sig att göra läsning till en kär rutin i varje barnfamiljs vardag. Läsning hjälper föräldrarna att vara närvarande för sitt barn här och nu. Samtidigt får barnet den närhet hen behöver och färdigheter, som hen behöver också senare i livet.

 

Tuovi Hakulinen, Docent, forskningschef, Enheten för barn, unga och familjer, Institutet för hälsa och välfärd, @HakulinenTuovi

Anni Mäkinen, TtM, specialplanerare (Helsinki Apotti), Familje- och socialtjänster, Helsingfors stad, @AnniHMakinen

Beställ nyhetsbrev